LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Stacijas ielas posmu seguma remonta darbi Maltā” ID Nr. RNP MPP 2018/7

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

  1. SIA „CEĻI UN TILTI” - EUR 24 396,68.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

  • SIA “CEĻI UN TILTI”, reģ. Nr.42403006225- par Stacijas ielas posmu seguma remonta darbiem Maltā - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 24 396,68 (atzīts par atbilstošu piedāvājumu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

LĪGUMS 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par Stacijas ielas posmu seguma remonta darbiem Maltā.

Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Identifikācijas numurs: RNP MPP 2018/7.

CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 10. septembrī plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

NOLIKUMS

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449

Adrese: Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Iepirkuma priekšmets:„Pārtikas produktu un dzērienu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP MPP 2018/6

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (https://pvs.iub.gov.lv/show/544146) 18.07.2018.

1.      Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 10. augusts plkst.10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā..

2.      Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz RNP Maltas pagasta pārvaldes rīkojumiem Nr.3-7/02 no 2009.gada 07.septembra „Par publiskajiem iepirkumiem pagasta pārvaldē”, Nr.1-5/04 no 2010.gada 11.janvāra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā", Nr.1-5/29 no 2011.gada 18.aprīļa „Par izmaiņām Maltas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/07 no 2013.gada 30.aprīļa „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/03 no 2014.gada 05.decembra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1.5/01 no 02.01.2017. „Par iepirkumu komisijas sastāvu” un Nr.1.6/272 no 01.06.2018. “Par iepirkumu komisijas sastāvu”.

Iepirkumu komisijas sastāvs: Alīda Jasmane (komisijas priekšsēdētāja), Janīna Otikova (komisijas locekle), Marija Pranče (komisijas locekle), Irina Orlovska (komisijas sekretārsar balss tiesībām).

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: Alīda Jasmane, Irina Orlovska. Nolikuma izstrādē piedalījās Maltas vidusskolas šefpavāre Svetlana Kondrate un Maltas PII “Dzīpariņš“ saimniecības pārzinis Anastasija Sevostjanova.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, EIS e-konkursu apakšsistēmā 2018. gada 10. augustā plkst.10:00.

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.      Z/S “PAKALNI” - Daļa Nr.1: EUR 3 780.00

2.      A/S “LATGALES PIENS” - Daļa Nr.2: EUR 21 885,80

3.      SIA “VECĀ MAIZNĪCA”-Daļa Nr.3: EUR 12 919.00

4.      SIA “BAJARDS” - Daļa Nr.4: EUR 24 824,60

5.      SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” - Daļa Nr.4: EUR 22 527,40

6.      SIA “ŽABO” - Daļa Nr.4: EUR 26 748.40

7.      SIA “LIETAS MD” - Daļa Nr.6: EUR 2 859.40

8.      Z/S “LUKSTIŅMĀJAS”- Daļa Nr.6: EUR 2 661.60

9.      SIA “LAKI FRUIT” - Daļa Nr.7: EUR 20 521.55

10.  SIA “MARIJAS CENTRS” - Daļa Nr.7: EUR 25 921.29

11.  SIA “SANITEX” - Daļa Nr.7: EUR 26 373.17

12.  SIA „KABULETI FRUIT”-  Daļa Nr.7:  EUR 22 715.31

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

SIA „KABULETI FRUIT”, reģ Nr. 40003959814– piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājumā sniegta informācija ir nepilnīga vai nav atrodama.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

  • Z/S „Pakalni”, reģ.Nr.42401015219 par Daļu Nr.1 „Kartupeļi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 3 780,00(atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • AS „Latgales Piens”, reģ. Nr.41503028291 par Daļu Nr.2 „Piens un piena produkti” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 21 885,80 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 95 novērtējuma punktus).;
  • SIA ''Vecā maiznīca'', reģ. Nr.42403007589 par  Daļu Nr.3 „Maize un maizes izstrādājumi”– piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 12 919,00 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • SIA ''Rēzeknes gaļas kombināts'', reģ. Nr.42403012397par Daļu Nr.4 „Gaļa un gaļas produkti” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 22 527,40 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • SIA ”Lietas MD”, reģ. Nr.40003592976 par Daļu Nr.6 „Svaigi Latvijā audzēti dārzeņi” –  piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 2 859.40(atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 96,5 novērtējuma punktus).
  • SIA “Sanitex”, reģ. Nr.40003166842 par Daļu Nr.7 „Dažādi pārtikas produkti” - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 26 373.17(atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 83,9 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

LĪGUMS Z/S „Pakalni”

LĪGUMS AS „Latgales Piens”

LĪGUMS SIA ''Vecā maiznīca''

LĪGUMS SIA ''Rēzeknes gaļas kombināts''

LĪGUMS SIA ”Lietas MD”

LĪGUMS SIA “Sanitex”

 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par pārtikas produktu un dzērienu regulāru piegādi Maltas vidusskolas un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets dalās 7 (septiņās) daļās:

Daļa Nr.1 „Kartupeļi”, CPV kods: 03212100-1 (kartupeļi);

Daļa Nr.2 „Piens un piena produkti”, CPV kods: 15500000-3 (piena produkti);

Daļa Nr.3 „Maize un maizes izstrādājumi”, CPV kods: 15810000-9 (maize, svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas);

Daļa Nr.4 „Gaļa un gaļas produkti”, CPV kods: 15100000-9 (dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti);

Daļa Nr.5 „Svaigi augļi un dabīgā sula”, CPV kods: 15300000-1 (augļi, dārzeņi un saistītie produkti);

Daļa Nr.6 „Svaigi Latvijā audzēti dārzeņi”, CPV kods: 03221000-6 (dārzeņi);

Daļa Nr.7 „Dažādi pārtikas produkti”, CPV kods: 15800000-6 (dažādi pārtikas produkti).

Procedūras veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Identifikācijas numurs – RNP MPP 2018/6.

Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.

Procedūras uzsākšanas datums: 2018. gada 18.jūlijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 10. augustam plkst. 10:00.

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS)  www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: alida.jasmane@malta.lv; info@malta.lv

NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Paziņojums par Iepirkuma „Remonta darbi Maltas vidusskolā” ID Nr. RNP MPP 2018/5 pārtraukšanu.

Pamatojoties uz PIL 9.panta 15.daļas noteikumiem un Iepirkuma nolikuma 6.2. punktu, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma “Remonta darbi Maltas vidusskolā” ID Nr. RNP MPP 2018/5 pārtraukšanu sakarā ar to, ka iesniegtā piedāvājuma summa pārsniedz pasūtītāja (RNP Maltas pagasta pārvalde) plānotās izmaksas.

Paziņojums par Iepirkuma pārtraukšanu IUB mājaslapā https://pvs.iub.gov.lv/show/540275

Kontaktpersona: Alīda Jasmane

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv