LT Stable - шаблон joomla Книги
Bērnu un jauniešu centrs

Bērnu un jauniešu centrs

 

Parka iela 20, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630
tālr. 64621843, 26441799, e-pasts: vija.danilova@saskarsme.lv
Vadītāja Vija Danilova

 

Maltas bērnu un jauniešu centrs ir Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina labvēlīgu vidi un mērķtiecīgu brīvā laika organizāciju bērniem un jauniešiem, sekmē jauniešu iniciatīvas un īsteno interešu izglītības programmas.

Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika organizēšana, jauniešu iniciatīvu veicināšana, bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Centra darbības pamatvirzieni ir:

• brīvā laika pavadīšana; 

• interešu izglītība; 

• neformālā izglītība.

2017./2018. mācību gadā Maltas bērnu un jauniešu centrs realizē 14 interešu izglītības programmu. Strādā 13 pedagogi. Nodarbības apmeklē apmēram 110 audzēkņi. 

Maltas bērnu un jauniešu centrā tiek realizētas sekojošas interešu izglītības programmas ar apakšprogrammām:

Kultūrizglītības programma:

1) Vizuālās mākslas pulciņš "Ota" – int. izgl. skol. Antoņina Vasiļjeva (5 - 18 gadi)

2) Dažādas mākslas tehnikas Interjera dizainā – int. izgl. skol. Rita Siņavska (13 - 19 gadi)

3) Darbs ar materiāliem – int. izgl. skol. Vita Kāpostiņa-Tuče (5 -16 gadi)

4) Aušanas pulciņš stellēs "Trizuļi" – int. izgl. skol. Vita Kāpostiņa -Tuče (6 - 18 gadi)

5) Bērnu un jauniešu improvizācijas teātris "Pieturas punkti" – int. izgl. skol. Mārīte Krasnobaja (10 - 20 gadi)

6) Deju ritmikas pulciņš "Varavīksne" – int. izgl. skol. Iveta Alika (5 - 8 gadi)

7) Žurnālistikas pulciņš – int. izgl. skol. Skaidrīte Svikša (10 - 18 gadi)

8) Keramikas pulciņš – int. izgl. skol. Viktors Bogdanovs (8 - 19 gadi)
9) Pop-grupa – int. izgl. skol. Irēna Ivanova (4 - 8 gadi)
10) Vokāli instrumentālais mūzikas pulciņš - int. izgl. skol. Juris Dervanovs. JAUNUMS!

Sporta izglītības programma:

1) "Esi vesels" pulciņš – int. izgl. skol. Aleksandrs Mironovs (10-20 gadiem)

Tehniskās jaunrades programma:

1) Jaunāko klašu tehniskā modelēšana – int. izgl. skol. Vija Danilova (1.- 4. kl.)

Jaunatnes darba programma:

1) Jauniešu brīvā laika klubiņš "Kāpnes" – int. izgl. skol. Inta Bule (13-25 gadiem)

2) Jauniešu neformālās izglītības un kulinārijas klubs "Gotovs" - int. izgl. skol. Jānis Šaudiņš (15-18 gadiem, ieskaitot studentus un strādājošos jauniešus)

Maltas bērnu un jauniešu centra audzēkņi ir pirmsskolas vecuma bērni, obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši līdz 25 gadiem. Maltas bērnu un jauniešu centrā strādā radoši un darbīgi pedagogi, tāpēc arī bērni apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes un iemaņas. Maltas bērnu un jauniešu centrs organizē dažādus konkursus un pasākumus, kā arī piedalās dažādos novada, republikas un starptautiskajos projektos un izstādēs.

 

 

 

 

 

Informācija uzziņām: 

Maltas BJC, Parka iela 20, Malta

64621843 (Maltas BJC )

26441799 (BJC vadītāja)

28319076 (BJC metodiķe)

MALTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA REGLAMENTS

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU DARBA LAIKI 2017./2018. MĀCĪBU GADA 1. pusgadam