LT Stable - шаблон joomla Книги

Autoceļi

Maltas pagasta autoceļi un ielas

UZMANĪBU AUTOVADĪTĀJIEM

Lai novērstu satiksmes drošības apdraudējumus, kā arī, lai nodrošinātu autoceļu segas saglabāšanu nelabvēlīgajos laika apstākļos, līdz autoceļu segu nestspējas atjaunošanai 2017. gadā noteikts svara ierobežojums 3,5 vai 7 tonnas uz vairākiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļiem Rēzeknes novadā.

Detalizētu informāciju var saņemt pa tālruni 25425642 - Igors Sorokins, Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis.

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻI (IELAS) 2017. GADS

1. Maltas ciemā: melnais segums - 9,874 km; grants, šķembu segums - 7,988 km.

Lauku teritorijā: grants segums - 27,51 km

Maltas pagasta autoceļi (ielas): melnais segums - 9,874 km; grants segums - 35,498 km

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastā kopējais autoceļu (ielu) kopgarums: 45,372 km.

Maltas ciema ietves: Stacijas iela - 1427 metri

Fr. Trasuna iela - 1123 metri

Brīvības iela - 185 metri

KOPĀ: 2735 metri

2. Autoceļu (ielu) uzraudzība, apsaimniekošana, aprīkojums:

- uzraudzība - saimniecības pārzinis

- apsaimniekošana - inženiertehnisko būvju remontstrādnieks + 2 līdz 4 bezdarbnieki APSD; AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" filiāle "Latgales ceļi" Rēzeknes ceļu rajons Maltas iecirknis - saskaņā ar noslēgto līgumu (ziemas un vasaras periodā)

- aprīkojums - automašīna "Toyota Hilux", traktors MTZ-320.4, motobloks MTZ-09 ar piekabi P05; motorzāģis "Husgvarna 254XP" - 2 gab. un "Husgvarna 338XPT" - zaru apzāģēšanai; krūmgriezis-trimmeris "FS-400 (STIHL)"; trimmeris "FS-55" (STIHL) - 2gab.; kompresors, krāsošanas ierīces horizontālo apzīmējumu krāsošanai; elektroģenerators "Gesan 2200" 2.2kW; elektriskais āmurs AR-18 (asfaltseguma bedrīšu remontam); vibroplātne "Bomag BP 18/45-2"; šķembu kaisāmie ratiņi "Japa-71"; multifunkcionālās kāpnes 11 metri; digitālais mērritenis; pilnībā nokomplektēti metāla kāpšļi kāpšanai kokos un zaru apzāģēšanai; aizsargķiveres, aizsargapģērbs, aizsargzābaki ar iezāģēšanas aizsardzību; troses, drošības jostas un IAL.

Pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programma 2017. gadam

Nr.p.k.

Izdevumu veids

Summa (EUR)

Piezīmes

1

  Autoceļu un ielu būvprojektēšana

-

 

2

  Autoceļu un ielu būvniecība

-

 

3

  Autoceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana

-

 

4

  Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

49304, -

 

5

  Pārējie izdevumi

60, -

 

 

  Kopā

49364,-

 

 
 

PĀRSKATS PAR PAŠVALDĪBU CEĻU UN IELU FINANSĒŠANAI PAREDZĒTĀS VALSTS BUDŽETA VALSTS AUTOCEĻU FONDA PROGRAMMAS MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU 2016. GADA 12 MĒNEŠOS

Mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai (EUR)

1.

Mērķdotāciju atlikums uz 2016. gada 1. janvāri

5255,-

2.

Saņemta mērķdotācija atskaites periodā

50767,-

3.

Izlietota mērķdotācija atskaites periodā

53688,-

4.

Mērķdotācijas atlikums uz atskaites perioda beigām

2334,-

 

Ceļu un ielu finansēšanai izlietota mērķdotācija (EUR)

1.

Ceļu un ielu būvprojektēšana

0

2.

Ceļu un ielu būvniecība

0

3.

Ceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana

0

4.

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

53679,-

5.

Pārējie izdevumi 

9,-

 

KOPĀ: 

53688,-

 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta autoceļu ikdienas, periodiskie uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums (2018. gads)

 

 

 

AUGUSTS

SEPTEMBRIS

OKTOBRIS

Nr.

Autoceļu darba veids

Summa (Eur)

Summa (Eur)

Summa (Eur)

1.

Horizontālo apzīmējumu krāsošana Maltā, Stacijas, Trasūna, Smilšu ielās, roku darbs

503.48

-

44.43

2.

Bitumaksa iegāde, 2 tonnas ar piegādi

- 325.49 -
3.

Autoceļu (ielu) klātnes ar grants, šķembu segumu planēšana un profilēšana ar autogreideru kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē

- 256.13 -
4.

Autoceļu un ielu nomaļu mehanizēta appļaušana

- 797.15 -
5.

Iekrāvēja "VOLVO BL71" izmantošana

- - 225.86
6.

Asfaltbedrīšu remonts, MTZ-09, vibroplātne "Bomag BP 18/45-2

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki
7.

Autogreidera pakalpojumi

- - 306.80
8.

Veltņa izmantošana

- - 31.73
9.

Autotransporta pakalpojumi

- - 121.97
10.

Dolomīta šķembu maisījuma iegāde, frakcija 2-5

- - 306.73
11.

Dolomīta šķembu maisījuma iegāde, frakcija 0-32

- - 190.27
12.

Stacijas ielas posma seguma remonta darbi (saskaņa ar Līguma Nr. 6.3/18 no 11.09.2018

- - 29025.92
13.

Zāles pļaušana gar Maltas ielām, MTZ 320.4

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks, tehniskie strādnieki

 

Kopā:

503.48

1378.77

30253.71

 

Maltas pagasta pašvaldības autoceļu fonda finansējums 2017. gadā

1. Līdzekļu atlikums uz 2017. gada 1. janvāri - 2334 EUR

2. Saņemts:

- mērķdotācija no Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu fonda - 49368 EUR (mēnesī - 4114 EUR)

KOPĀ - EUR 51702

3. Līdzekļu izlietojums:

- ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā - 12023 EUR

- ikdienas uzturēšanas darbi vasras periodā - 41509 EUR

- pārējie izdevumi - 6 EUR

KOPĀ - EUR 53538 

4. Līdzekļu atlikums uz 2018. gada 1. janvāri - 1384 EUR

 

Informācija par paveikto 2017. gadā

 Ziemas sezonā:

1.      Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) attīrīšana no sniega – 2890.77 EUR;

2.      Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) kaisīšana ar pretslīdes materiālu (mitrā sāls, smilts, sāls-smilts maisījums), ka arī izveidojot rievas apledojumā – 9131.94 EUR;

Ziemas sezonā kopā: 12022.71 EUR;

 

Vasaras sezonā:

1.      Iegādāts bitumaks un Asfalt (40tonnas) asfaltseguma bedrīšu remontam un veikts asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumaku un Asfalt –7240.02 EUR;

2.      Dolomīta šķembu 2-5mm (8.7 tonnas) ietvju kaisīšanai iegāde ar piegādi 209.94 EUR;

3.      Caurtekas D=0.4m L=8m un D=0.3m L=8m iegāde un uzstādīšana – 421.47EUR;

4.      Putekļu absorbenta 7 tonnas iegāde un iestrāde – 3680.72 EUR;

5.      Veikta pašvaldības autoceļu un ielu planēšana, profilēšana – 2212.16 EUR;

6.      Veikta pašvaldības ielu ar asfaltsegumu mehanizētā slaucīšana – 321.90EUR;

7.      Veikts asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju  un dolomīta šķembiņām –13577.75 EUR;

8.      Veikta horizontālo apzīmējumu uzkrāsošana Maltas ciemā(Stacijas, Fr.Trasūna ielās) – 427.61 EUR;

9.      Autoceļu(ielu) brauktuves seguma posmu atjaunošana un remonts ar dolomīta šķembām, drupināto granti, smilts-grants maisījumu – 3999.33 EUR;

10.  Veikta Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) nomaļu appļaušana – 1099.86 EUR;

11.  Krūmu atvašu mehanizētā appļaušana gar autoceļiem – netika veikta;

12.  Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar karsto asfaltu – 420.11 EUR;

13.  Caurteku izskalojuma likvidēšana ar iekrāvēju VOLVO BL 71 – 249.29 EUR;

14.  Inženiertehnisko būvju remontstrādnieka darba alga un darba devēja sociālais nodoklis –7648.90 EUR;

Vasaras sezonā kopā: 41509.06 EUR;

Atputekļošana:

1.      Daudzums – 7.0 tonnas.

2.      Garums – 8.668 km.

3.      Platība – 45060 kvm.

4.      Absorbenta daudzums – 155 gr. uz 1 kvm.

Izmaksas – 8.2 eur centi par kvm.

 

2017. gada ziemas sezona (3.janvāris - 31.marts, 26.oktobris - 29.decembris)

Paveiktie ikdienas uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums Maltas pagastā uz Rēzeknes novada pašvaldības autoceļiem (ielām) 

Nr.

Paveiktie darbi

EUR

1.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega ar:
           - traktoru MTZ-82 ar un bez sānu lāpstas
           - automašīnu ar sānu lāpstu

2890.77

2.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) kaisīšana ar pretslīdes materiālu (mitrā sāls, sāls un smilts maisījums, izveidojot rievas apledojumā)

9131.94

3.

Tilta (pāri Maltas upei) klātnes un ietves attīrīšana no sniega,  tilta pāļu atbrīvošana no sanesumiem uz autoceļa Nr.16 "Leimaņišķi - Špēļi"

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks un APSD 
strādājošie

4.

Maltas ciemā ietvju attīrīšana no sniega: 
            - ar motobloku MTZ-09

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks 

5.

Maltas ciemā ietvju (Stacijas, Fr.Trasūna, Brīvības, Andrupenes ielās) kaisīšana ar kaisāmiem ratiņiem "JAPA-71" un pretslīdes materiālu:
           - dolomīta 2-5 mm šķembiņām

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks un APSD 
 strādājošie

 

Kopā:

12022.71

 

2016. gada vasaras sezona (13.marts - 24.novembris)

Paveiktie ikdienas uzturēšanas darbi un līdzekļu izlietojums Maltas pagastāuz Rēzeknes novada pašvaldības autoceļiem (ielām) 

Nr.

Paveiktie darbi

EUR

1.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) profilēšana, planēšana kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē: 
- autogreideru LANNEN, VAMMAS

2212.16

2.

Putekļu absorbenta 7 tonnas iegāde ar piegādi un iestrādi

3680.72

3.

Asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un 2-8mm dolomīta šķembām, ar dolomīta šķembu maisījumu

13577.75

4.

Maltas pagastā pašvaldības autoceļu(ielu) nomaļu: 
- appļaušana ar traktoru MTZ-82

1099.86

5.

Maltas ciemā ielu mehanizētā slaucīšana

321.90

6.

Caurteku izslakojuma likvidēšana ar iekrāvēju VOLVO BL71 249.29

7.

Autoceļu(ielu) brauktuves seguma atjaunošana un remonts ar dolomīta šķembām, drupināto granti, smilts-grants maisījumu

3999.33

8.

Horizontālo apzīmējumu uzkrāsošana Maltas ciemā Stacijas un Fr.Trasūna ielās

427.61

9.

Bitumaka: 
- iegāde un transporta izdevumi (40 tonnas)

7240.02

10.

Caurteku D=0.4m L=8m un D=0.3m, L=8m iegāde un uzstādīšana

421.47

11.

Inženiertehnisko būvju remontstrādnieka darba alga un sociālais nodoklis

7648.90

12.

Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar karsto asfaltu (Stacijas ielā)

420.11

13.

Dolomīta šķembu 2-5mm(8.7 tonnas ietvju kaisīšanai) iegāde ar piegādi

209.94

 

Kopā:

41509.06

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA AUTOCEĻU, IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem un ielām pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, turpmāk nodrošinās pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšanu ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas attiecīgai autoceļu klasei noteikti saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 2., 3., 4.2., u.c. punktiem un LR MK noteikumiem Nr. 209 "Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība". 

Sīkāka informāciju pa tālruni 25425642 darbadienās no 8.00 – 17.00 pie I. Sorokina

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes pārziņā esošo autoceļu, ielu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonai no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim

Pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu Maltas pagastā (2014.g.)

 

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

X

Right Click

No right click