LT Stable - шаблон joomla Книги

Konsultatīvā padome

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome izveidota 2011. gada 22. decembrī.

Padomes darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par novadam un pagastam aktuāliem jautājumiem. 

Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Rēzeknes novada pašvaldībai par šādiem jautājumiem:

• pašvaldības budžets;

• novada Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti;

• atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra;

• nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana pagastā un Rēzeknes novadā, kā arī ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;

• pašvaldības izdotie saistošie noteikumi;

• nodokļu politika novadā, pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi;

• iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības;

• vides aizsardzība; 

• Rēzeknes novada "tēla", iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana;

• pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa;

• citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums (2016.g. 30.marts)

 

Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvs (malta@rezeknesnovads.lv)

Padomes priekšsēdētājs:

Juris Dombrovskis (e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv)

Priekšsēdētāja vietnieks:

Jānis Šaudiņš (e-pasts: janis.saudins@saskarsme.lv)

Padomes sekretāre:

Inta Bule (e-pasts: inta.bule@saskarsme.lv)

Padomes locekļi:

Marija Podnieka

Larisa Borisova

Lija Kļaviņa-Lozda

Alla Mogiļnaja

Jānis Prančs

Anita Purviņa

Gunārs Smeilis

Edgars Stepiņš

Sandra Štekele

Marija Trusova

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

X

Right Click

No right click