LT Stable - шаблон joomla Книги
Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Skolas ielā 25, LV-4630
Vadītāja Alīna Čistjakova - tel. 64631046, mob. 28374273 
e-pasts: alina.cistjakova@saskarsme.lv

 

Bērns ir kā taurenis vējā.

Daži spēj lidot augstāk kā citi, bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj.

Kāpēc salīdzīnāt citu ar citu ?

Katrs ir atšķirīgs !

Katrs ir īpašs !

Katrs ir skaists !

(Marija Montesori)

Bērnudārzs Maltas ciematā durvis vēra 1950. gadā. Tas bija izvietots divās ēkās, kur darbojas četras grupas.

1983. gadā tika nodota ekspluatācijā patreizējā bērnudārza ēka. Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas pašā daudzstāvu māju rajona centrā. Nelielā attālumā atrodas Bērnu un jauniešu centrs un Mūzikas skola. Ar šīm iestādēm ir izveidojusies laba sadarbība.

Mūsu iestādi apmeklē 107 audzēkņi no 1, 5- 7.g. vecumam. Mācību valoda- latviešu. Iestāde strādā pēc IZM licenzētas Pirmsskolas izglītības programmas.

Iestādes darba laiks no plkst. 7:00- 18:00

2017./2018. mācību gadā iestādē strādā 11 pedagogi, tai sk. mūzikas skolotājs, logopēds. Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai. Iestādē strādā sertificēta medicīnas māsa, tehniskie darbinieki.

Par vissvarīgāko pedagoģiskajā procesā mēs uzskatām:

·      nostiprināt bērnu veselību un fizisko attīstību,

·      attīstīt bērnu spējas un virzīt bērnu attīstību visās izpausmes jomās,

·      veicināt prasmju un iemaņu veidošanu,

·      nodrošināt saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošanos,

·      veicināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību,

·      sekmēt psihisko procesu, izziņas sfēras attīstību,

·      psiholoģiski sagatavot bērnu skolas gaitām,

·      veicināt pareizu, pozitīvu attieksmju veidošanos,

·      akcentēt bērna nacionālo piederību, sekmēt valsts valodas pamatiemaņu apguvi.

Dzīve pirmsskolas iestādē:

Galvenais līdzeklis bērnu mācīšanas procesā ir rotaļa – gan kā bērna patstāvīga, gan organizēta darbība, kā arī rotaļspēle. Pirmsskolas izglītības programmas apguves galvenās formas ir: rotaļnodarbība, rotaļnodarbība ar bērnu apakšgrupu, pašnodarbība. Pirmsskolas izglītības iestādē ir jāsaglabā nacionālās kultūras vērtības (māksla, valoda, darba un sadzīves kultūra), tradīcijas. Jārada tautai raksturīgais garīgais klimats, veidojot viņa intelektuālo, estētisko un ētisko labklājību. Nacionālo minoritāšu bērniem jāveido izpratne par piederību Latvijas valstij. 

Bērna attīstības pēctecības nodrošināšanā svarīga loma ir pirmsskolas izglītības iestādes un skolas saskaņotai darbībai.

 

Pie mums notiek šādas nodarbības:

·      iepazīstināšana ar dabu

·      iepazīstināšana ar literatūru

·      zīmēšana

·      aplicēšana

·      rokdarbi

·      mūzika

·      darbs ar priekšmetiem

·      iepazīstināšana ar apkārtni

·      notiek runas attīstība

·      veidošana

·      konstruēšana

·      sports

·      sensoro spēju attīstīšana

Programmu papildina:

·      iespēja apmeklēt pulciņus Maltas bērnu un jauniešu centrā

Darbinieki ikdienā:

Rūpējas par katra bērna labsajūtu, par sapratni un sadarbību starp bērniem, pedagogiem un vecākiem. Nodrošina pirmsskolas izglītības programmas realizēšanu. Gādā par iestādes iekšējas un ārējās vides sakārtošanu, lai tajā labi un droši justos gan bērni, gan viņu vecāki un paši darbinieki. 

Sadarbībā ar bērnu vecākiem darbojas iestādes padome, kas veido saiti starp iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem, sabiedrību un pašvaldību. Sadarbībā ar vecākiem notiek dažādas aktivitātes gan sportā, gan dažādās mākslas jomās.

Bērns attīstās aktīvā darbībā. Darbīgumam jābūt bērnu grupas dzīves pamatā. Bērnam pašam darbojoties jānonāk līdz secinājumam un atrisinājumam. Visiem kopā – bērnam, skolotājam, skolotāju palīgam, vecākiem - jāmācās saprast ka nav vienas pareizas atbildes. Atbilde cieši saistās ar individuālo pieredzi, un tā ir tik atšķirīga, cik atšķirīga ir pieredze.

 
 
  Malta  

 

Tuvākie pasākumi

Jūl
16

08:00 16.07.2018 - 16:00 31.08.2018