LT Stable - шаблон joomla Книги

Pilskalni

Pilskalni

Leimanišķu Baterijas kalns - pilskalns (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis). (VKPAI aizsardzības Nr. 2033.)

Pilskalns datējams ar m.ē. 1.g. tk. otro pusi – 2.g. tk. sākumu. Pilskalns atrodas valsts mežā, kas tiek saukts par Šentes kalniem pie Leimanišķiem, ~3 km uz DA no Maltas ciema. Pilskalns atrodas dziļi mežā un samērā grūti atrodams, visumā labi saglabājies, apaudzis ar mežu un biezu pamežu, tāpēc grūti pārstaigājams un pārskatāms.

Pilskalns ierīkots Z-D virzienā garenā kalnā, kura R puse ar lēzenu ieplaku atdalīta no plašākas augstienes. Pilskalna Z gals nocietināts ar grāvi, kurš A izzūd īsas terases veidā, bet R pēkšņi izbeidzas nogāzē ar valni un grāvi, kuri A pāriet terasē, kas ielogojot austrumu sānu, tālāk apņem arī D galu, bet R atkal pāriet valnī un grāvī, kuri turpinās R sānā. Pilskalna R sānā, bez jau minētā, zemāk ierīkots grāvis un valnis. Tie Z kļūst arvien mazāk redzami un izbeidzas, bet D otrais grāvis pāriet īsā terasē. Pilskalna plakums neizveidots, izliekts. Kultūras slānis neizteikts, pelēcīgs. Te atrastas bezripas keramikas gludās māla lauskas.

 

Leimanišķu pilskalns (Barsuku alas) (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis). (VKPAI aizsardzības Nr. 2031.)

Pieminekļa datējumu nav iespējams noteikt. Atrodas pie Leimanišķiem, ~3 km uz DA no Maltas ciema. Pilskalns situēts tā sauktajā Šentes mežā, ~ 1 km uz A no valsts autoceļa P57. Pārsimts metrus uz DA no pilskalns - aizaugušais Kirzaka ezers. Pilskalns izvietots ZZR – DDA virzienā orientētā zemes mēlē, kuru no trīs pusēm ietver purvs (kalns paceļas 12 m virs purva). No zemes mēles turpinājuma ZZR galā pilskalns atdalīts ar diviem ap metru augstiem vaļņiem un trīs grāvjiem. Starp vaļņiem un grāvjiem (pilskalna Z pusē) ved ieeja. Pretējais pilskalna gals, kas lēzeni noslīd pret purvu, nodalīts ar diviem vaļņiem un grāvjiem, kuri nedaudz izplūdušāki un zemāki nekā ZZR gala nocietinājumi. DR un ZA nogāzes dabīgi stāvas un nav īpaši nocietinātas. Vaļņi un grāvji ietver ovālu 30 m garu un 15 m platu izlīdzinātu plakumu, kura zondējumos noskaidrots, ka kultūrslānis ļoti neizteikts, tikai pāris centimetrus biezs. 600 m no pilskalna atrodas Leimanišķu Baterijas kalns – pilskalns, turpat tuvumā – Leimanišķu apmetne.

 

Lopatišķu Karņecka kalns - pilskalns (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis) (VKPAI aizsardzības Nr. 2034.)

Pilskalns atrodas Černostes ezera DA galā, 350 m uz DA no Lapotišku ciema kapsētas un datējams ar m.ē. 1.g. tk. Pilskalns ierīkots nenoteiktas formas plašas augstienes ZR-DA virzienā orientētajā augstākajā Černostes ezera DA galā. Virs augstienes tas paceļas 4 – 5 m augstu. Domājams, ka pilskalna nogāzes bijušas mākslīgi piestāvinātas. Plakuma izmēri – 50x20 m. Trūkst izteikta kultūras slāņa, tas vērojams pilskalns R pakājē, kur iegūtas bezripas māla trauku lauskas. Pilskalna pakājē atrasta bronzas stopa sakta. Pilskalns noaudzis ar kokiem.

 

Leimanišķu apmetne (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis). Akmens un bronzas laikmeta apmetne. Atrodas netālu no Leimanišķiem, Maltas upes krastā. (VKPAI aizsardzības Nr. 2032.)