LT Stable - шаблон joomla Книги

Ziedojumi

Lai paveicam kopā

Dzīvojam Latvijas simtgades gaidās, kas kā nozīmīgs un skaists notikums skar mūs katru. Šis laiks un plānotie pasākumi liek tautai sanākt kopā, lūkoties vēstures lapaspusēs, izdziedāt dziesmas, ļauties dejas valdzinājumam, bet arī prast novērtēt to sūro darbu, kas kopā veikts vairākās paaudzēs. Darbu, kurā dzima un veidojās mūsu valsts. Un šis darbs turpinās arī šodien.

Darbs, kurā svarīgas ir arī mūsu rokas, lai Latviju darītu vienotāku, skaistāku, bagātāku - ar savu arodu, prasmēm, zināšanām, rūpēm, sirsnību... ar savu lūgšanu.

Patiesi ir vajadzīgas rokas, kas prot ne tikai ņemt, bet arī dot un dalīties: maizē, gudrībā, laikā, uzmanībā, dāsnumā... un mēs esam pratuši to darīt.

Lai šodien paveicam vēl kādu svarīgu darbu - kopā, atjaunojot Rozentovas

Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīcas vaibstus. 1780. gadā celtajai koka baznīcai ir nepieciešams veikt fasādes atjaunošanu, logu restaurācijas un pamatu drenāžas darbus. Lai uzdāvinām Latvijas simtgadei šo tik skaisto dāvanu, kur katrs ar savu devumu varam būt klātesoši!

Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru ziedojumu. Baznīcas atjaunošanas darbus var atbalstīt, ziedojumu nododot prāvestam vai ieskaitot draudzes kontā.

 

Rozentovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas Katoļu draudze

Reģ. Nr. 90001110472

Adrese: Rozentovas 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

AS "Citadele banka"

Kods: PARXLV22

N/K: LV31PARX0016792550001