LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par remontdarbiem Maltas vidusskolā.

Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Identifikācijas numurs: RNP MPP 2018/5.

CPV kods: 45453100-8 (kosmētiskais remonts).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 25. jūnijā plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

NOLIKUMS

BŪVDARBU APJOMI

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Remonta darbi Maltas pagasta pārvaldes objektos un teritorijā” ID Nr. RNP MPP 2018/4

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

  1. SIA „Rēzeknes būvserviss”- Daļa Nr.1: EUR 13 707,82; Daļa Nr.2:  EUR 17 369,34; Daļa Nr.3:  EUR 7 213,25; Daļa Nr.5: EUR 12 293,91; Daļa Nr.6: EUR 7 221,19;
  2. SIA „Inteco Wood”- Daļa Nr.1: EUR 10 995,29; Daļa Nr.2: EUR 21 539,10; Daļa Nr.5: EUR 9 872,01; Nr.6: EUR 8 086,03;
  3. SIA „Maltas celtnieks”- Daļa Nr.6: EUR 7 994,85;

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

  • SIA „ Rēzeknes būvserviss”, reģ.Nr. 42403036766- par Daļu Nr.2 „Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 25 brauktuvju un kājceliņu seguma atjaunošana”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 17 369,34 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu); par Daļu Nr.3 “Maltas bērnu un jauniešu centra Parka ielā 20 telpu remontdarbi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 7 213,25 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu) un par Daļu Nr.6 “Garāžas Parka ielā 20 remonta darbi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 7 221,19 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu)
  • SIA „Inteco Wood”, reģ.Nr. 42403032177- par Daļu Nr.1 „Maltas kultūras nama 1.maija ielā 80 fasādes atjaunošana”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 10 995,29 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu) un par Daļu Nr.5 “Maltas vidusskolas Skolas ielā 5 un Sporta ielā 5 teritorijas nožogojuma ierīkošana”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 9 872,01 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Līgums SIA "Inteco Wood"

Līgums SIA "Inteco Wood"

Līgums SIA "Rēzeknes būvserviss"

Līgums SIA "Rēzeknes būvserviss"

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par remontdarbiem Maltas pagasta pārvaldes objektos un teritorijā.

Iepirkuma priekšmets dalās 6 (sešās) daļās:

Daļa Nr.1. „Maltas kultūras nama 1.maija ielā 80 fasādes atjaunošana”;

Daļa Nr.2. „Maltas pirmsskolas izglītības iestādes Skolas ielā 25 brauktuvju un kājceliņu seguma atjaunošana”;

Daļa Nr.3. „Maltas bērnu un jauniešu centra Parka ielā 20 telpu remontdarbi”.

Daļa Nr.4. „Maltas vidusskolas Skolas ielā 5 un Sporta ielā 5 telpu remontdarbi”;

Daļa Nr.5. “Maltas vidusskolas Skolas ielā 5 un Sporta ielā 5 teritorijas nožogojuma ierīkošana”;

Daļa Nr.6.  “Garāžas Parka ielā 20 remonta darbi”.

Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Identifikācijas numurs: RNP MPP 2018/4.

CPV kods: 45453100-8 (kosmētiskais remonts).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018. gada 4. jūnijā plkst. 10.00

Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/537852

NOLIKUMS

DARBU APJOMI

ŽOGS

KULŪRAS NAMA KRĀSU PASE

PII BRAUKTUVE UN KĀJCELIŅI

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449

Adrese:Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Iepirkuma priekšmets:„Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP MPP 2018/3

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (https://pvs.iub.gov.lv/show/531607) 29.03.2018.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 3.maijs plkst.14:00.

Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz RNP Maltas pagasta pārvaldes rīkojumiem Nr.3-7/02 no 2009.gada 07.septembra „Par publiskajiem iepirkumiem pagasta pārvaldē”, Nr.1-5/04 no 2010.gada 11.janvāra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā", Nr.1-5/29 no 2011.gada 18.aprīļa „Par izmaiņām Maltas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/07 no 2013.gada 30.aprīļa „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/03 no 2014.gada 05.decembra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā” un Nr.1.5/01 no 02.01.2017. „Par iepirkumu komisijas sastāvu”.

Iepirkumu komisijas sastāvs: Alīda Jasmane (komisijas priekšsēdētāja), Janīna Otikova (komisijas locekle), Irina Orlovska (komisijas locekle), Marija Pranče (komisijas locekle), Dace Mikasenoka (komisijas sekretārs).

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:Alīda Jasmane, Irina Orlovska.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Maltā, Rēzeknes novadā; 2018.gada 3.maijā plkst. 14:00

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA “Inteco Wood” -  EUR 359 103,15

2.     SIA “ASKO AS” - EUR 326 907,77

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

SIA “ASKO AS” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 326 907,77(atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: alida.jasmane@malta.lv

ZIŅOJUMS

Līgums SIA "ASKO AS"

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkumu komisija paziņo par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu Atklātam konkursam  “Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā  vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas numurs– RNP MPP 2018/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2018.gada 3. maijā plkst. 14.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Alīda Jasmane, tālr. 64634368, e-pasts: alida.jasmane@malta.lv