LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Atklātā konkursā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde” ID Nr. RNP MPP 2018/6 (23.08.2018)

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048449

Adrese: Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Iepirkuma priekšmets:„Pārtikas produktu un dzērienu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP MPP 2018/6

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (https://pvs.iub.gov.lv/show/544146) 18.07.2018.

1.      Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 10. augusts plkst.10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā..

2.      Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz RNP Maltas pagasta pārvaldes rīkojumiem Nr.3-7/02 no 2009.gada 07.septembra „Par publiskajiem iepirkumiem pagasta pārvaldē”, Nr.1-5/04 no 2010.gada 11.janvāra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā", Nr.1-5/29 no 2011.gada 18.aprīļa „Par izmaiņām Maltas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/07 no 2013.gada 30.aprīļa „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1-5/03 no 2014.gada 05.decembra „Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”, Nr.1.5/01 no 02.01.2017. „Par iepirkumu komisijas sastāvu” un Nr.1.6/272 no 01.06.2018. “Par iepirkumu komisijas sastāvu”.

Iepirkumu komisijas sastāvs: Alīda Jasmane (komisijas priekšsēdētāja), Janīna Otikova (komisijas locekle), Marija Pranče (komisijas locekle), Irina Orlovska (komisijas sekretārsar balss tiesībām).

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: Alīda Jasmane, Irina Orlovska. Nolikuma izstrādē piedalījās Maltas vidusskolas šefpavāre Svetlana Kondrate un Maltas PII “Dzīpariņš“ saimniecības pārzinis Anastasija Sevostjanova.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, EIS e-konkursu apakšsistēmā 2018. gada 10. augustā plkst.10:00.

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.      Z/S “PAKALNI” - Daļa Nr.1: EUR 3 780.00

2.      A/S “LATGALES PIENS” - Daļa Nr.2: EUR 21 885,80

3.      SIA “VECĀ MAIZNĪCA”-Daļa Nr.3: EUR 12 919.00

4.      SIA “BAJARDS” - Daļa Nr.4: EUR 24 824,60

5.      SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” - Daļa Nr.4: EUR 22 527,40

6.      SIA “ŽABO” - Daļa Nr.4: EUR 26 748.40

7.      SIA “LIETAS MD” - Daļa Nr.6: EUR 2 859.40

8.      Z/S “LUKSTIŅMĀJAS”- Daļa Nr.6: EUR 2 661.60

9.      SIA “LAKI FRUIT” - Daļa Nr.7: EUR 20 521.55

10.  SIA “MARIJAS CENTRS” - Daļa Nr.7: EUR 25 921.29

11.  SIA “SANITEX” - Daļa Nr.7: EUR 26 373.17

12.  SIA „KABULETI FRUIT”-  Daļa Nr.7:  EUR 22 715.31

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikuma izvirzītajām prasībām:

SIA „KABULETI FRUIT”, reģ Nr. 40003959814– piedāvājums izslēgts vērtēšanas gaitā, jo pretendenta piedāvājumā sniegta informācija ir nepilnīga vai nav atrodama.

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:

  • Z/S „Pakalni”, reģ.Nr.42401015219 par Daļu Nr.1 „Kartupeļi”- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 3 780,00(atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • AS „Latgales Piens”, reģ. Nr.41503028291 par Daļu Nr.2 „Piens un piena produkti” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 21 885,80 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 95 novērtējuma punktus).;
  • SIA ''Vecā maiznīca'', reģ. Nr.42403007589 par  Daļu Nr.3 „Maize un maizes izstrādājumi”– piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 12 919,00 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • SIA ''Rēzeknes gaļas kombināts'', reģ. Nr.42403012397par Daļu Nr.4 „Gaļa un gaļas produkti” – piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 22 527,40 (atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 novērtējuma punktus).
  • SIA ”Lietas MD”, reģ. Nr.40003592976 par Daļu Nr.6 „Svaigi Latvijā audzēti dārzeņi” –  piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 2 859.40(atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 96,5 novērtējuma punktus).
  • SIA “Sanitex”, reģ. Nr.40003166842 par Daļu Nr.7 „Dažādi pārtikas produkti” - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 26 373.17(atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 83,9 novērtējuma punktus).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

LĪGUMS Z/S „Pakalni”

LĪGUMS AS „Latgales Piens”

LĪGUMS SIA ''Vecā maiznīca''

LĪGUMS SIA ''Rēzeknes gaļas kombināts''

LĪGUMS SIA ”Lietas MD”

LĪGUMS SIA “Sanitex”