LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Mēbeļu iegāde Maltas pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/7.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “Mebir S”

29 195,98

2.

SIA “Lazurīts S”

34 720,01

3.

SIA “NV STILS”

28 595,81

4.

SIA “Bolderāja Serviss”

25 765,19

5.

SIA “LEKON”

27 500,20

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Mēbeļu iegāde Maltas pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/7 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „Bolderāja Serviss” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 04.08.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par mēbeļu iegādi Maltas pagasta pārvaldes vajadzībām ar SIA „Bolderāja Serviss” reģ. Nr. 40103082147.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 25 765,19 (Divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci eiro 19 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k.

Pretendents

Cena EUR bez PVN

1.

SIA “Maltas celtnieks”

20 235,13

2.

SIA “BORG”

23 446,64

3.

SIA “Rēzeknes būvserviss”

21 999,85

4.

SIA “LatRos Būve”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

5.

SIA “Inteco Wood”

21 942,69

6.

SIA “ASKO AS”

21 413,43

7.

Personu grupa: SIA “ULRE” un SIA “Baltijas celtnieks”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

8.

SIA “RCR5”

21 732,26

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Remontdarbi Maltas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/6 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „Maltas celtnieks” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 24.05.2015. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” remontdarbiem ar SIA „Maltas celtnieks”, Reģ. Nr.52403003201.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 20 235,13 (Divdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci eiro, 13 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k.

Pretendents

Cena EUR bez PVN

1.

SIA „MALTAS CELTNIEKS”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

2.

SIA  „AKVILONS Z”

39110.68

3.

SIA „VIDZEMES BŪVNIEKS”

41260.26

4.

SIA „RĒZEKNES BŪVSERVISS”

34296.67

5.

SIA „BORG”

38992.74

6.

SIA „ASKO AS”

31159.89

7.

SIA „EURO CELT D”

39941.83

8.

SIA„CELTNIECĪBAS PROJEKTU VADĪBA”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

9.

SIA „INTECO WOOD”

33022.79

10.

SIA „RIVIERA L”

44804.47

11.

SIA „RCR5”

Finanšu piedāvājums netika vērtēts

12.

SIA „LATGALIJA”

33876.47

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbi” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/5 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „ASKO AS” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 16.05.2015. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par Maltas pagasta bibliotēkas remontdarbiem ar SIA „ASKO AS”, Reģ. Nr.42403013960.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 31 159,89 (Trīsdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit deviņi eiro, 89 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute

tālr. 64634368, e-pasts: info@malta.lv

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “ORTI”

3768,55

2.

SIA “MAGGI”

3690,50

3.

SIA “Olana N”

3720,00

4.

SIA “ARD”

3246,00

5.

SIA “AUSTD”

3406,85

6.

SIA “SLINTEKS”

2740,96

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „SLINTEKS” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 18.04.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par mīkstā inventāra iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „SLINTEKS reģ. Nr. 41503030313.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 2740,96 (Divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro 96 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “Grandus” , reģ.nr.50103108221

7017,57

2.

SIA “ASTRO”, reģ.nr. 40003094652

7526,44

3.

SIA “Sentios”, reģ.nr. 40103868193

8999,00

4.

SIA “UNIS Ko”, reģ.nr. 40003424767

5850,00

5.

SIA “GASTRO EQUIPMENT”, reģ.nr.40103917319

14144,95

6.

SIA “Inkomercs K”, reģ.nr. 40103144127

8860,59

7.

SIA “LEKON”, reģ.nr. 42402004689

6633,90

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma„Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir SIA „UNIS Ko” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 29.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par virtuves piederumu iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „UNIS Ko”, reģ. Nr. 40003424767.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 5850,00 (Pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv