LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (18.04.2016)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “ORTI”

3768,55

2.

SIA “MAGGI”

3690,50

3.

SIA “Olana N”

3720,00

4.

SIA “ARD”

3246,00

5.

SIA “AUSTD”

3406,85

6.

SIA “SLINTEKS”

2740,96

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst „Mīkstā inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/4 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  SIA „SLINTEKS” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 18.04.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par mīkstā inventāra iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „SLINTEKS reģ. Nr. 41503030313.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 2740,96 (Divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit eiro 96 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv