LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (29.03.2016)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “Grandus” , reģ.nr.50103108221

7017,57

2.

SIA “ASTRO”, reģ.nr. 40003094652

7526,44

3.

SIA “Sentios”, reģ.nr. 40103868193

8999,00

4.

SIA “UNIS Ko”, reģ.nr. 40003424767

5850,00

5.

SIA “GASTRO EQUIPMENT”, reģ.nr.40103917319

14144,95

6.

SIA “Inkomercs K”, reģ.nr. 40103144127

8860,59

7.

SIA “LEKON”, reģ.nr. 42402004689

6633,90

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma„Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir SIA „UNIS Ko” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 29.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par virtuves piederumu iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „UNIS Ko”, reģ. Nr. 40003424767.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 5850,00 (Pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv