LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016.,2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2.

Piedāvājumu iesniedza: VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530, piedāvājuma cena 72 160,14 EUR.

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 17.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2016.- 2017.gadā ar VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 72 160,14 (septiņdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit eiro, 14 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums iepirkuma „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Maltas pagasta pārvaldē un tās iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/1) tika atzīts SIA “APSARGS R” piedāvājums, kurš ieguva 100 punktu novērtējumu.

Piedāvājumu iesniedza arī SIA “ALFA SG” (kopējais punktu novērtējums 66,50).

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem IUB mājaslapā. 

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: jelena.snukute@malta.lv