LT Stable - шаблон joomla Книги

Aktualitātes

Ceturtdiena, 11 Janvāris 2024 10:27

Maltā būs jauns bērnu rotaļu laukums

Rēzeknes novada pašvaldības ,,Maltas apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” sāk īstenot LEADER projektu ,,Iekārtu iegāde Maltas bērnu rotaļu laukumam’’ (Nr.23-01-AL15-A019.2202-000028).

Ceturtdiena, 11 Janvāris 2024 10:18

Vakance – tehniskais strādnieks Maltas pagastā

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā. Konkurss tiks organizēts divās kārtās: pirmajā konkursa komisija izvērtēs pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus, otrajā notiks intervija.

Ceturtdiena, 21 Decembris 2023 12:15

Nekustamā īpašuma izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu "1. maija 30A", ar kadastra Nr. 7870 003 1261, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0900 ar kopējo platību 1.1825 ha, kas atrodas Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

Pirmdiena, 18 Decembris 2023 08:39

Jaungada diskoballe