LT Stable - шаблон joomla Книги

Aktualitātes

Trešdiena, 21 Jūnijs 2023 14:51

Latgales atklātais čempionāts šahā 2023

2023. gada 17.-18. jūnijā tika aizvadīts Latgales 2023. gada atklātais čempionāts šahā, kurā dalībnieki varēja paaugstināt vai iegūt klasisko FIDE reitingu. Turnīrā piedalījās 26 šahisti dažādās vecuma grupās no Jēkabpils, Maltas, Rēzeknes, Rēzeknes novada, Daugavpils un Rīgas. "A" turnīrā cīnījās 10 spēlētāji ar I sporta klasi un augstāk, bet "B" turnīrā - 16 šahisti tikai ar II sporta klasi. Abas grupas spēlēja pēc FIDE noteikumiem, 7 kārtās, Šveices sistēmā ar laika kontroli 30 minūtes plus 30 sekundes par gājienu katram dalībniekam līdz partijas beigām. Zēni un meitenes spēlēja kopā.

Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka 07.06.2023. saņēma informāciju par nezināmas izcelsmes piesārņojumu Rēzeknes novada, Maltas pagasta Černostes ezerā. Latgales reģionālās vides inspektori (turpmāk – RVP Inspektori) norādītajā objektā 07.06.2023. veica pārbaudi. Vizuāli tika novērots piekrastes ūdens ar zaļganīgu nokrāsu, jūtama pūstošu augu smaka, iespējams, ir savairojušās zilaļģes.

1. janvārī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, kura 4. pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas. Neviena no tām neuzliek par pienākumu pašvaldībai sniegt maksas pakalpojumus par traktortehnikas izmantošanu. Tādējādi 2023. gada 20. aprīlī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu Nr.543 "Par atsevišķu Rēzeknes novada pašvaldības apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu un to izcenojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem".

Pirmdiena, 19 Jūnijs 2023 13:38

Literārais detektīvs "Raiņa ielas garumā"

Maltas pagasta bibliotēka aicina jaunāko klašu skolēnus piedalīties literārajā detektīvā “Raiņa ielas garumā”.

Ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem drošu un sakārtotu apkārtējo vidi, kā arī panākt vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Maltas apvienības pārvalde aicina atsaukties degradēto būvju, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem:

78680010215 ("Upmala", Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads),

78680020444 ("Pils parks", Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads),

78520060451 (Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads), potenciālos īpašniekus!

Trešdiena, 14 Jūnijs 2023 14:33

Ielīgošana Maltā

Trešdiena, 07 Jūnijs 2023 14:13

Ugunskuru kurināt NEDRĪKST!

Laukumā pie Maltas Kultūras nama bieži tiek konstatētas ugunskura pēdas. Tāpēc atgādinām, ka ugunskura kurināšana pie KN un jebkurā citā pašvaldības īpašumā esošā teritorijā saskaņojama ar pašvaldību un pieļaujama tikai konkrētu pasākumu laikā, norīkojot atbildīgo personu. Tāpat aizliegta arī patvaļīga automašīnu izvietošana zālājā.

(07.06.1928.–11.01.2019.), kurai būtut apritējuši 95 gadi...

Dievs pret mani ir bijis ļoti žēlīgs, jo dāvinājis ilgu mūžu, gaišu prātu un atmiņu, lai es varētu pastāstīt citiem to, ko viņi nezina,” viņa teica kādā intervijā. Viņa paspēja pastāstīt daudz – gan bērnības atmiņas skaistajā Latgalē ar tās unikālajām tradīcijām un cilvēka/dabas dzīves ritmu, gan par Sibīrijā izciesto, gan radīt romānu, dzejoļus un virkni mūsdienīgu stāstiņu.

Pieminēsim un nolieksim galvu, jo viņas dzīve ir pierādījums tam, cik nežēlīga var būt vara un cik daudz cilvēks spēj izturēt, ja tic...