LT Stable - шаблон joomla Книги

Aktualitātes

Ceturtdiena, 06 Aprīlis 2023 13:45

Apsveikums Lieldienās

Izstāde apmeklējama Maltas kultūras namā, kultūras nama darba laikā

Ceturtdiena, 06 Aprīlis 2023 08:21

Lecam iekšā Lieldienās?!

Maltas pagasta bibliotēka ir sarūpējusi literāro orientēšanos “Zaķi Maltas ielās”, kas notiks 8. aprīlī pl. 10.–18.

Aprīļa pirmajās brīvdienās Rīgas NVO namā notika Latvijas 2023.gada senioru čempionāts šahā. Sacensības aizritēja pēc FIDE noteikumiem deviņās kārtās ar ātrā šaha laika kontroli. Turnīrā piedalījās 58 spēlētāji vecumā no 50 līdz pat 90 gadiem.

Pirmdiena, 03 Aprīlis 2023 10:50

Lieldienas Maltas KN

30. martā Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška un 17 novada deputāti (no 19) iepazīšanās vizītē apmeklēja Maltas apvienības pārvaldes sešus pagastus. Braucienā viņus pavadīja MAP vadītājs Edgars Blinovs, viņa vietnieks saimnieciskajos jautājumos Gatis Pučka un vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos Jānis Šaudiņš.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” 21. martā vērsusies policijā ar iesniegumu, kurā lūgts noskaidrot vainīgās personas un saukt tās pie likumā noteiktās atbildības par kāpņu sabojāšanu Stacijas ielā, Maltā.

17. marta vakarā tika konstatēts, ka ir sabojātas kāpnes, kas savieno Stacijas ielu ar Maltas Bērnu un jauniešu centra teritoriju. Apskatot bojāto objektu, varēja secināt, ka kāpnes bojātas apzināti, vizinoties pa tām ar transportlīdzekli  – kvadraciklu, lai gan kāpnes ir paredzētas gājējiem. Maltas apvienības pārvaldei šī noziedzīgā nodarījuma rezultātā tika nodarīts materiālie zaudējumi – aptuveni ir 3353 eiro, bet galīgā summa vēl tiek precizēta.

Rēzeknes novada partnerība uzsāk teritorijas attīstības Stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādi, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu tiks organizētas apkaimes darbnīcas “Cīmu sarunys” Rēzeknes novada pašvaldības apvienību ietvaros. Svarīga ir kopienas iedzīvotāju līdzdalība, lai kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Ik katra kopienas iedzīvotāja dalība sarunās ir nozīmīga, lai tiktu apkopoti priekšlikumi un idejas par dzīves kvalitātes uzlabošanu katrā ciemā.