LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3.

Piedāvājumus iesniedza:

Nr.p.k

Pretendents

Piedāvājuma cena,

EUR bez PVN

1.

SIA “Grandus” , reģ.nr.50103108221

7017,57

2.

SIA “ASTRO”, reģ.nr. 40003094652

7526,44

3.

SIA “Sentios”, reģ.nr. 40103868193

8999,00

4.

SIA “UNIS Ko”, reģ.nr. 40003424767

5850,00

5.

SIA “GASTRO EQUIPMENT”, reģ.nr.40103917319

14144,95

6.

SIA “Inkomercs K”, reģ.nr. 40103144127

8860,59

7.

SIA “LEKON”, reģ.nr. 42402004689

6633,90

 

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma„Virtuves piederumu iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām”, ID Nr. RNP MPP 2016/3 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir SIA „UNIS Ko” piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 29.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par virtuves piederumu iegādi Maltas vidusskolas vajadzībām ar SIA „UNIS Ko”, reģ. Nr. 40003424767.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 5850,00 (Pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016.,2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2.

Piedāvājumu iesniedza: VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530, piedāvājuma cena 72 160,14 EUR.

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 17.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2016.- 2017.gadā ar VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 72 160,14 (septiņdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit eiro, 14 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par virtuves piederumuiegādi Maltas vidusskolas vajadzībām.

CPV kods: 39220000-0 (virtuves aprīkojums, mājas piederumi un mājsaimniecības priekšmeti un ēdināšanas inventārs).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/3.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 24.februārī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 10.martam plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/440946

Iepirkuma nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā.

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/2.

CPV kods: 45233141-9 (Ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi).
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 15. martā plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/440903

Iepirkuma nolikums

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums iepirkuma „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Maltas pagasta pārvaldē un tās iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/1) tika atzīts SIA “APSARGS R” piedāvājums, kurš ieguva 100 punktu novērtējumu.

Piedāvājumu iesniedza arī SIA “ALFA SG” (kopējais punktu novērtējums 66,50).

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem IUB mājaslapā. 

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: jelena.snukute@malta.lv

Tuvākie pasākumi

Okt
4

04.10.2020 16:00 - 18:00

Okt
10

10.10.2020 15:00 - 20:00