LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

Ceturtdiena, 22 Jūnijs 2023 14:36

Lustīgu līgošanu!

Ņem spēku no Jāņu zālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēkus no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.
Lai spoži mirds Jāņuguns un skanīgas līgo dziesmas!


Maltas apvienības pārvalde

Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka 07.06.2023. saņēma informāciju par nezināmas izcelsmes piesārņojumu Rēzeknes novada, Maltas pagasta Černostes ezerā. Latgales reģionālās vides inspektori (turpmāk – RVP Inspektori) norādītajā objektā 07.06.2023. veica pārbaudi. Vizuāli tika novērots piekrastes ūdens ar zaļganīgu nokrāsu, jūtama pūstošu augu smaka, iespējams, ir savairojušās zilaļģes.

1. janvārī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, kura 4. pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas. Neviena no tām neuzliek par pienākumu pašvaldībai sniegt maksas pakalpojumus par traktortehnikas izmantošanu. Tādējādi 2023. gada 20. aprīlī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu Nr.543 "Par atsevišķu Rēzeknes novada pašvaldības apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu un to izcenojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem".

Ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem drošu un sakārtotu apkārtējo vidi, kā arī panākt vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Maltas apvienības pārvalde aicina atsaukties degradēto būvju, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem:

78680010215 ("Upmala", Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads),

78680020444 ("Pils parks", Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads),

78520060451 (Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads), potenciālos īpašniekus!

Trešdiena, 07 Jūnijs 2023 14:13

Ugunskuru kurināt NEDRĪKST!

Laukumā pie Maltas Kultūras nama bieži tiek konstatētas ugunskura pēdas. Tāpēc atgādinām, ka ugunskura kurināšana pie KN un jebkurā citā pašvaldības īpašumā esošā teritorijā saskaņojama ar pašvaldību un pieļaujama tikai konkrētu pasākumu laikā, norīkojot atbildīgo personu. Tāpat aizliegta arī patvaļīga automašīnu izvietošana zālājā.