LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

Pateicoties biedrības „Rēzeknes novada partnerība” izsludinātajam projektu konkursam, Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr.23-01-AL15-A019.2202-000028 "Iekārtu iegāde Maltas bērnu rotaļu laukumam".

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā.