LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Saskaņā ar ES KF atbalstītā projekta ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta’’ Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/003 atbalstītajām aktivitātēm 2013.gada 15.novembrī Maltas ciematā tika nodoti ekspluatācijā jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas paplašina iespēju Maltas iedzīvotājiem pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas centralizētajām sistēmām. Projekta ietvaros tika ierīkoti tīkli: Zamostjes ielā, Kr. Barona ielā, Līvanu ielā, Andrupenes ielā 28A,  1.Maija ielā līdz krustojumam ar Stacijas ielu, Celtnieku iela 14, līdz 1.Maija ielas krustojumam ar Stacijas ielu un Raiņa ielā.

Saskaņā ar ES KF atbalstītā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” paredzētajām aktivitātēm jau no jūnija mēneša plānveidīgi norit ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecības darbi, kuru ietvaros augusta mēnesī  Zamostjes ielā, Kr. Barona ielā, 1.Maija ielā līdz krustojumam ar Stacijas ielu ierīkoti ūdensapgādes tīkli  un kanalizācijas tīkli; Celtnieku iela 14, līdz 1.Maija ielas krustojumam ar Stacijas ielu ierīkoti ūdensapgādes tīkli - 340m garumā un kanalizācijas tīkli – 340m garumā. Veikta 35 ūdens  pieslēguma un 35 kanalizācijas  pieslēguma vietu izbūve. Izveidoti pašteces kanalizācijas darbu ietvaros spiedvadi: Zamostjes iela (50m) un  Kr. Barona iela (50m).

Šī gada 8.novembrī Maltas pagasta pārvalde saņēma no Latgales kultūras centra izdevniecības svaigi iespiesto Riharda Cibļa grāmatu "KALSIM ROTAS". Grāmata izdota 500 eksemplāros. Lielākā daļa grāmatu tiks izdalītas Maltas pagasta izglītības iestādēm, Latgales reģiona bibliotēkām.

Šī vērtīgā grāmata ir iznākusi pateicoties Latgales kultūras programmā atbalstītam projektam „Latgaļu rotu daudzveidība R.Cibļa grāmatā „Kalsim rotas””.

Šī gada 21. martā sākās Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Promotion of a healthy lifestyle in border region of Latvia and Belarus„ , saīsinājumā „Move for Life”, realizēšana. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde šajā projektā ir iesaistījusies kā viens no desmit partneriem. Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Biedrība „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš”  realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000005 „Vecāku un bērnu koptelpu izveide”.

 Projekta ietvaros biedrība ir iegādājusies  būvmateriālus, mēbeļu un aparatūras komplektu un pašu spēkiem izremontējusi un  iekārtojusi mājīgu un draudzīgu vecāku un bērnu koptelpu.

Maltas pagastā, Parka ielā 8, blakus Maltas vēstures muzejam, apmeklētāju un Maltas ciema iedzīvotāju acis nu jau priecē brūnos toņos nokrāsota brīvdabas ekspozīcijas novietne. Tās telpās tiks izvietoti dažādi Zirgu vilkmes braucamie rīki un citi piederumi.

Būvdarbi tika veikti pateicoties biedrības „Muzeja draugi” Lauku atbalsta dienestā atbalstītajam projektam Nr.12-01-LL23-L413201-000011 „Brīvdabas ekspozīcijas novietnes izbūve Maltas pagastā” .

Biedrība Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-Vrealizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000007 „Sporta inventāra iegāde biedrības Austrumu cīņu sporta klubs „ENERGY-V” nodarbībām”. Projekta ietvaros biedrība iegādājās dažādu sporta inventāru, tajā skaitā, džudo paklājus, boksa bumbierus, maisus, ķepas, smagsvara bumbas, lecamauklas, kā arī spoguļus un konvektorus nodarbību norises organizēšanai.

Projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionā”/„Move for Life” ietvaros,  šī gada 15. jūlijā, Ludzā, notika nūjošanas apmācības, kurās piedalījās projektā iesaistīto partneru pārstāvji, tajā skaitā arī sporta skolotāja no Maltas pagasta.  Apmācības vadīja lektore, Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes locekle Gaļina Gorbatenkova. Dalībnieki piedalījās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Iegūtās zināšanas apmācību dalībnieki nodos tālāk  interesentiem partneru  teritorijās Latvijā un Baltkrievijā organizētajās nūjošanas nodarbībās.

22. aprīlī  Preiļu Kultūras centrā notika Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  LLB – 2 – 255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” /„Move for life” atklāšanas pasākums.

Pasākumā piedalījās projekta partneri un pieaicinātie pārstāvji no Slimības kontroles un profilakses centra, Latvijas Tautas sporta asociācijas, Preiļu novada un jauniešu sporta skolas.