LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Tautas paruna vēsta, ka cāļus skaita rudenī, tā arī projektā LLB-2-255 „Move for life”  12.09.2014., Aglonā, tika organizēta darba grupa, kurā tika apkopoti un izrunāti paveiktie darbi un sasniegtie rezultāti.

Darba grupas laikā tika pārrunāti daudzi svarīgi jautājumi, kas skar projekta rezultātus, atskaites, darbības projekta noslēgumam, kā arī izrunāts jautājums par projekta iespējamo pagarinājumu līdz 2014. gada beigām, kas pārsvarā nepieciešams dažu Baltkrievijas partneru aktivitāšu pabeigšanai. Visi projekta partneru pārstāvji izrādīja iniciatīvu turpināt darbu, lai projekts būtu veiksmīgi realizēts un vienojās par turpmāko darba plānu. Sanāksmes noslēgumā saimnieki izrādīja Aglonas nozīmīgākos tūrisma objektus.

Biedrība „Maltys zīds”, kas darbojas Maltas pagastā, Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, Maltas pagastā, blakus daudzstāvu dzīvojamām mājām Kalnu ielā 3 īstenoja projektu „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Maltas pagasta Kalnu ielā 3”. Projekts tika realizēts ar ELFLA atbalstu - projekta Nr. 13-01-LL23-L413201-000008.

Projekta LLB-2-255 „Move for life” ietvaros 24.04.2014. un 25.04.2014 Novopolockas olimpiskās rezerves sporta skolā, kas atrodas Borovuhas ciemā, netālu no Novopolockas pilsētas, notika trešās un noslēdzošās starptautiskās sporta sacensības skolēniem. Sacensību sporta veids -vasaras biatlons. Stafete 10x1000m. Katram komandas dalībniekam bija jāveic 333m skrējiens, šaušana no guļus stāvokļa, atkal 333m, otrā šaušana un noslēdzošie 333 m pirms stafeti nodod komandas biedram. Dalībnieki : Skolēni (vecuma grupās 1998 g.-1999 g, 2000 g.-2001 g.) no desmit projekta partneru pašvaldībām (Riebiņu, Preiļu, Ludzas, Aglonas, Ilūkstes novadiem, Rēzeknes novada Maltas pagasta (Latvijā) un Verhņedvinskas, Braslavas, Glubokoje, Novopolockas (Batkrievijā)).

2014. gada februāra mēnesī projekta ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta’’Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/003ietvaros tika veikti būvdarbi  „NAI KSS rekonstrukcijas darbi”.

Sakarā ar to, ka tika izveidoti jauni pieslēgumi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, radās nepieciešamība veikt uzlabojumus esošajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (NAI). Tika uzstādīti jauni – ekonomiski beztrokšņa gaisa pūtēji un veikta NAI KSS rekonstrukcija. Darbus veica SIA ‘’Laterna’’, darbu kopējās izmaksas sastāda: summa  ir EUR 34235.51, t.sk. PVN 21% ir EUR 5941.70.

Lai izveidotu Maltas pagasta teritorijā, Maltas ciemā, mūsdienām atbilstošu, kvalitatīvu un ilgmūžīgu bērnu rotaļu laukumu, kuru varēs izmantot  dažāda vecuma bērni kopā ar vecākiem, lai aktīvi, veselīgi un droši varētu pavadīt brīvo laiku, biedrība „Maltys zīds” 2013.gada oktobrī iesniedza projekta iesniegumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Preiļos 07.03.2014. un 08.03.2014., projekta LLB-2-255 „Move for Life” ietvaros, tika organizētas draudzīgas, taču pietiekami spraigas ģimeņu sacensības, kurās katru projekta partneri pārstāvēja 2 ģimenes 3 cilvēku sastāvā. Maltas pagastu pārstāvēja Leitānu un Madalānu ģimenes.

Ģimenes piedalījās biatlona skrējienā, kurš notika Preiļu parkā, projekta ietvaros izveidotajā slēpošanas un nūjošanas trasē. Pēc skrējiena ģimenes sacentās dažādās sporta spēlēs, kuras notika Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas telpās. Kā viens no labākajiem mūsu ģimeņu sasniegumiem jāatzīmē Leitānu ģimenes galvas ieņemtā 1. vieta šautriņu mešanā.

Braslavā (Baltkrievijā) 28.02.2014. notika projekta LLB-2-255 „Move for Life” ietvaros organizēto sporta sacensību 2. posms. Pirmais posms tika organizēts šī gada 24. janvārī Riebiņu novada Stabulnieku pagastā. Arī šajās sacensībās, iztrūkstošā sniega dēļ, tika rīkotas sporta sacensības vieglatlētikas disciplīnās. Bērniem bija jāveic 10 m skrējiens, atspoles skrējiens, jālec tālumā, jāatspiežas, komandā jāvelk virve.

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Biedrība „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš”  realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000005 „Vecāku un bērnu koptelpu izveide”.

Projekta ietvaros biedrība ir iegādājusies  būvmateriālus, mēbeļu un aparatūras komplektu un pašu spēkiem izremontējusi un  iekārtojusi mājīgu, draudzīgu vecāku un bērnu koptelpu.

30.novembrī  noslēdzās Latgales kultūras programmā atbalstītais projekts „Latgaļu rotu daudzveidība R.Cibļa grāmatā „Kalsim rotas””.  Projekta ietvaros tika sagatavota un 500 eksemplāros izdota Riharda Cibļa grāmata „Kalsim rotas”. Grāmatas autors ar savu darbu vēlas popularizēt latgaliešu tradicionālās kultūras vērtības mūsdienu lauku un pilsētas kultūrvidē un piesaistīt profesijai jauno rotkaļu uzmanību, kuru pirmās kaltās rotas priecētu tuvinieku sirdis, bet siltums, kas plūdīs no šīm sirdīm, iedvesmos kalt arvien jaunas un jaunas rotas. Šis mācību līdzeklis pavērs iespējas nodarboties ar rotkalšanu plašam cilvēku lokam. Grāmatu varēs izmantot skolu mājturības un jauniešu centru skolotāji kā mācību līdzekli dekoratīvās metālapstrādes pulciņu nodarbībās. Grāmata būs kā ceļvedis uz šo interesanto un aizraujošo jaunrades pasauli – rotkalšanu.