LT Stable - шаблон joomla Книги
Mūzikas skola

Mūzikas skola

Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Skolas iela 5A , LV-4630
Direktors Normunds Štekels - telefons/fakss 64635073, mob. 26582296
e-pasts: muzikasskola@saskarsme.lv un normunds.stekels@saskarsme.lv

 

Maltas mūzikas skola pastāv no 1991. gada. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Skola īsteno šādas izglītības programmas:

  • "Taustiņ instrumentu spēle" – klavierspēle, 
  • "Taustiņ instrumentu spēle" – akordeona spēle, 
  • "Stīgu instrumentu spēle" - vijoļspēle,
  • "Stīgu instrumentu spēle" - ģitāras spēle,
  • "Pūšam instrumentu" (flautas, klarnetes, saksofona) spēle.

Visas izglītības programmas ir akreditētas.

Maltas mūzikas skolas skolēni aktīvi piedalās skolas rīkotajos pasākumos. Katru mācību pusgadu katrā specialitātē tiek organizētas mācību programmām atbilstošas ieskaites izpildījuma tehnikas pilnveidei. Bērni piedalās visos svarīgākajos valsts svētkos pagastā, konkursos novadā un republikā.

2015. gada 1. septembrī Maltas Mūzikas skola uzsāka mācības jaunās, pārbūvētās, labiekārtotās telpās. Projekta “Maltas 1. vidusskolas un Maltas 2. vidusskolas ēkas rekonstrukcija un kopējās infrastruktūras rekonstrukcija” ietvaros veikta Maltas vidusskolas otrā korpusa vienkāršotā rekonstrukcija un rekonstruēta pirmā korpusa piebūve, kurā tagad atrodas Maltas Mūzikas skola.  Lai nokļūtu mūzikas skolā, Maltas vidusskolas skolēniem vairāk nav jāmēro ceļš pa ciemata ielām. Skolā tagad var nokļūt pa visus korpusus savienojošu gaiteni. Tādējādi skolēni var atvēlēt vairāk laika muzicēšanai. Kopējā Maltas skolu infrastruktūra ir sekmējusi arī abu izglītības iestāžu sadarbību.

Rēzeknes novada pašvaldība ir lēmusi, ka mācības Maltas Mūzikas skolā ir bez vecāku līdzfinansējuma. Tas ir palielinājis gan mācīties gribētāju skaitu, gan konkurenci izglītojamo vidū. Jācer, ka veselīga konkurence sekmēs mācību sasniegumu izaugsmi un veicinās jauno talantu attīstību!

Skolā strādā 9 pedagogi 8 akreditētās un licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Taustiņinstrumentu spēli – klavierspēli māca divas skolotājas:

skolotāja Tatjana Nagle 

un skolotāja Ludmila Semjonova. 

Jaunos akordeonistus māca skolotāja Ilga Temne.

Vijoles spēli skolēniem apgūt palīdz skolotāja Ilona Dervanova.

Skolotājs Dmitro Fedorov māca ģitāras spēli.

Pūšminstrumentu spēli – flautas spēli māca skolotāja Elīna Saukāne.

Pūšminstrumentu spēli – klarnetes, saksofona spēli māca Juris Dervanovs

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas priekšmetus - mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra un teorija māca skolotāja Elita Kupcova.

 

 

 

 

 

Mācību priekšmetu “vispārīgās klavieres” skolēni apgūst skolotāju Jeļenas Kuzminas un Normunda Štekela vadībā.

 

 

 

 

 

2023./2024.m.g. skolā mācās 66 skolēni no Maltas, Feimaņu, Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna, Pušas, Lūznavas un Silmalas pagastiem.

Kā katru gadu arī šajā aprīlī Maltas Mūzikas skolēni sniegs koncertus apkārtējos pagastos. Šo koncertu mērķis ir popularizēt Maltas Mūzikas skolu, parādīt skolēnu muzicēšanas prasmi, kā arī aicināt jaunos spēlēt gribētājus mācīties mūzikas skolā nākošajā mācību gadā.

 

Paziņojums

Sākot ar 2023. gada 1. septembri, Maltas Mūzikas skola īsteno interešu izglītības programmu "Sagatavošanas klase" priekšmets "Mūzika".

Sākot ar 2018. gada 1. novembri, Maltas Mūzikas skola sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un Maltas pagasta pārvaldi realizē pieaugušo neformālo izglītības programmu instrumenta spēle.

Uz doto brīdi klavieru un flautas spēlē, bet sākot ar jauno mācību gadu arī pārējos mūzikas instrumentos. (Atkarībā no pieprasījuma).

Nodarbības notiek reizi nedēļa (4reizes mēnesī) vienu gadu. Apmācību beigās Mūzikas skola izsniedz apliecību par apgūtām stundām instrumenta spēlē. Ja izglītojamais vēlas vēl vienu gadu mācīties, tad atkarībā no apgūtajām prasmēm un iemaņām attiecīgā instrumenta spēles pedagogs uzraksta mācību programmu otrajam apmācību gadam.  Samaksa – 38, 87 eiro mēnesī.

Raksts: Vai bērnam mācīties mūziku?

Maltas Mūzikas skolas nolikums

Maltas Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums 2023

Maltas mūzikas skolas darba plāns 2023./2024.m.g.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 

 

 
 
 
 

Datums

11 Jūnijs 2020

Tags

Izglītība