LT Stable - шаблон joomla Книги
Piektdiena, 06 Septembris 2019 11:35

Vakance uz Maltas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja(s) amatu

Maltas pagasta pārvalde izsludina vakanci uz Maltas kultūras nama  mākslinieciskās daļas vadītāja(s) amatu. Pieteikšanās līdz 2019. gada 10.oktobrim.

Prasības pretendentiem:

 1. Vidējā vai augstākā izglītība kultūras jomā vai pieredze kultūras darbā;
 2. Profesionalitāte, iemaņas darbam individuāli un kolektīvā, labas komunikācijas spējas.
 3. Prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī.
 4. Organizatoriskās prasmes;
 5. Spēja uzņemties atbildību, godīgums, radošās spējas un dotības.

Pienākumi:

 1. Izprast vispārējos kultūras dzīves organizēšanas pamatprincipus konkrētā kultūrvidē .
 2. Pirms pasākumu plānošanas analizēt sabiedrības intereses un vajadzības, izvērtēt prioritātes, izejot no materiālām un fiziskām iespējām.
 3. Koordinēt KN mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbu. Sadarbojoties ar kolektīvu vadītājiem, saskaņot kolektīvu mēģinājumu grafikus un piedalīšanos KN rīkotajos pasākumos.
 4. Rūpēties par KN kolektīvu koncertdarbības nodrošināšanu un piedalīšanos dažāda mēroga rīkotajās skatēs un svētkos.
 5. Kopā ar KN vadītāju darba sezonas sākumā sastādīt  KN pasākumu plānu.
 6. Sistemātiski aizpildīt darba uzskaites žurnālu.
 7. Rūpēties par savlaicīgu informācijas ievietošanu par KN rīkotajiem pasākumiem plašsaziņas līdzekļos.
 8. Izstrādāt pasākumu režijas ieceri un noteikt pasākuma žanru, izvēloties atbilstošus stilistiskos un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.
 9. Veidot pasākuma scenārijus un koncertprogrammas.
 10. Sadarboties ar citām Maltas pagasta pārvaldes iestādēm un NVO pasākumu organizēšanā.
 11. Nepieciešamības gadījumā dežurēt  KN pasākumu laikā, lai nodrošinātu kārtību, pēc KN direktora norādījumiem.
 12. Veikt māksliniecisku telpu un teritorijas noformēšanu.

Atbildība:

 1. Darba pienākumu savlaicīga un kvalitatīva izpilde.
 2. KN iekšējās kārtības, ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošana darba vietā.
 3. Materiālo vērtību atbildīga izmantošana un uzturēšana labā tehniskā stāvoklī.

Tiesības:

 1. Saņemt vajadzīgās materiālās vērtības kvalitatīvai darba izpildei.
 2. Saņemt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
 3. Saņemt par darbu atalgojumu.
 4. Saņemt darbam vajadzīgo informāciju.
 5. Paaugstināt kvalifikāciju kursos, semināros.
 6. Iesniegt darba devējam priekšlikumus darba uzlabošanai.

Pieteikties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde”

CV, motivācijas vēstuli un Kultūras nama attīstības vīziju (ne vairāk kā 3 A4 formāta lapas) lūdzam iesniegt Maltas pagasta pārvaldē  personīgi vai sūtot uz e–pastu: ineta.skudra@malta.lv, vai pa pastu Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV–4630 līdz 10.10.2019.

Lasīts 2209 reizes

Tuvākie pasākumi

No events found