LT Stable - шаблон joomla Книги
Piektdiena, 31 Marts 2017 15:28

Viena skanīga, darbīga pēcpusdiena bērniem Maltā

“Nekas uz šīs zemes nav vienāds. Ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim, stundai un dienai piemīt, kas savs un neparasts. Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks, vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks. Katrs cilvēks pasaulē plašā ir tik dažāds, kā cits neviens” (Alfrēds Krūklis). Arī bērni – tik dažādi, bet visi reizēm mēdz sacīt: “Man patīk! “ Man patīk dziedāt, dejot, spēlēt mūzikas instrumentu, man patīk dzeja…un vēl, un vēl .. un tā līdz bezgalībai. Kas patīk bērniem, varēja uzzināt 26. martā Maltas KN rīkotajā sadraudzības koncertā “Man patīk”, kur piedalījās bērni no Rēzeknes, Pušas un, protams, maltieši.

Pasākumu jautrāku darīja krusttēvs Doremi, krustmāte Notiņa, labsirdīgā Raganiņa, lāču krustmāte Ķepainīte un konfekšu krustmāte Klimpa –Klimpīte.

Koncertu atklāja maltiete Agate Barovska un krusttēvs Doremi ar dziesmu “Lāčuks muzikants”. Agatei ir seši gadi, apmeklē PII “Dzīpariņš” un tieši bērnudārzā, krusttēva Doremi (bērnudārza muzikālā pedagoga Normunda Štekela) mudināta, mācās dziedāt. Agate gan sakot tā: “Man patīk dziedāt. Bet, tik un tā es kļūšu par vetārsti!”. Noskaidrojām, ka lāču krustmātei Ķepainītei patīk dancot, bungas sist un muzicēt, bet visvairāk garšo saldumi, saldumiņi. Nu jā, kuram gan saldumi negaršo! Arī bērniem garšo, un pie tam, ļoti, ļoti. Arī konfekšu krustmāte Klimpa- Klimpīte atzinās, ka viņai garšo saldumi, tāpēc viņa bērnus labprāt cienā ar pašas vārītām konfektītēm, krāsainām, robainām, gaisīgām un saldām.

Sešgadīgais Artis Višs no Rēzeknes nolasīja dzejoli “Vasara laukos”. Mīļākā nodarbe zēnam – sports, apmeklējot sporta sacensības un jūtot līdzi savējiem. Par uzstāšanos paldies mammai Dacei.

Pa šo laiku lāču krustmātei no kārumu laizīšanas gandrīz vai vēders sāka sāpēt. Vai tādu piemēru var rādīt bērniem!? Un vēl šokolāde šai garšojot! Nu jā, visiem bērniem garšo šokolāde. Arī Maltas bērnu un jauniešu centra popgrupas dalībniecēm. Tāpēc jau divus gadus pēc kārtas bērni dzied par mīļāko kārumu, tikai šoreiz cita dziesma, Lolitas Saulietes dziesma “Šokolāde”. Meitenes kopā dzied otro gadu. Popgrupas sastāvs nemitīgi papildinās ar jauniem dalībniekiem, jo patīk dziedāt skanīgas un ritmiskas dziesmas, raksturoja popgrupas skolotāja Irēna Ivanova. Pirms tika aicināts nākošais koncerta dalībnieks, krustmāte Notiņa un krusttēvs Doremi ar Raganiņas dziesmu, izaicināja Raganiņu uz deju. Kā atzinās pati Raganiņa: “Man patīk dancot, lēkāt pa peļķēm un ziepju burbuļus pūst…..” Tā bija viņa, kas draiskojās ar ziepju burbuļiem un šaudījās ar plaukšķenēm.

Man patīk spēlēt klavieres, tāds bija deviņgadīgās maltietes Aleksandras Šibanovas stāsts, jo viņa Maltas mūzikas skolā nu jau trešo gadu apgūst klavierspēli pedagoģes Ludmilas Semjonovas vadībā. Aleksandrai patīk arī zīmēt, jo šogad iestājusies Rēzeknes Bērnu mākslas skolas pirmajā klasē. Uz kuru pusi nosvērsies svaru kauss, lai izšķir laiks. Mūzika mijās ar deju soļiem. Maltietes, sporta deju pulciņa “Damona” dalībnieces uzstājās ar deju “Vaļas prieks“, ko kultūras namā izveidojusi Simona Skudra, kas šo māku un aizraušanos pati ieguvusi sporta deju klubā “Viva” Rēzeknē. Šī bija pirmā grupas uzstāšanās, meitenes tai gatavojās pavisam īsu laika sprīdi – trīs nedēļas. Dalībnieces ir draudzīgas, jautras, apņēmības pilnas iekarot deju pasauli un izjust, kas ir skatuve. Pēc šīs dejas, lāču krustmāte Ķepainīte un labsirdīgā Raganiņa visus bērnus arīdzan uzlūdza uz jautru deju “Dipu dapu lācis nāk”. 

Par septiņgadīgo maltieti Eviju Strodi stāsta viņas pedagoģe Irēna Ivanova: “Meitene ir jautra, dzīvespriecīga. Evijai patīk dziedāt. Meitene Maltas vidusskolu pārstāvēs Ziemeļlatgales novada folkloras solistu konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija”. Jau divus gadus Evija dzied Maltas BJC popgrupas sastāvā. Koncertā Evija dziedāja latgaliešu tautas dziesmas – “Čuči guli lōča bārns” un Mōte mani rōtiņ rōja”.

Koncertu turpināja meiteņu trio “We are the best” no Pušas. Meitenēm patīk dejot. “Trio ir triju draudzeņu apvienība, kuras savu pirmo uzstāšanos pieredzējušas Pušas TN pagājušā gada nogalē. Meitenes ir aktīvas, jo patīk ne tikai dejot, arī dziedāt, spēlēt teātri, ir atvērtas visam jaunajam un iesaistās sava Pušas TN rīkotajos pasākumos. Pušas meitenes uzstājās ar deju “Despacito”, ko iemācījušas un deju soļus salikušas pašas dalībnieces.

“Man patīk dzeja, man patīk dziedāt, man patīk klausīties mūziku”- tāds ir deviņgadīgās maltietes Lauras Igaunes stāsts. Laura nolasīja dzejoli “Lai ir” un nodziedāja dziesmu “Маленькая стрaна”, par to meitene pateicīga savai mammai Irēnai. Maltiete Anna Itkače atskaņoja divus skaņdarbus – “Skumjais rondo” un “Прелюдия”, jo mācās Maltas mūzikas skolas otrajā klavierspēles klasē pedagoģes Ludmilas Semjonovas vadībā. Annai patīk viss, — spēlēt klavieres, patīk dziedāt skolas ansamblī, korī, dejot tautas deju kolektīvā, arī sports patīk. Un vēl, mācoties pirmajā – otrajā klasē, apmeklējusi džiu – džitsu nodarbības, bet tagad tam neatliek laika. Turpinot koncertu, uzstājās desmitgadīgā maltiete Agate Gžibovska ar latgaliešu tautas dziesmām “Ūsi, ūsi, kod lopōsi” un Vysi mani vieji pyute”, pedagoģe Irēna Ivanova. Arī Agate, tāpat kā Evija, Maltas vidusskolu pārstāvēs folkloras solistu festivālā. Vēl Agate mācās Maltas mūzikas skolā vijoļspēles klasē, piedalās dažādos konkursos kopā ar vijolnieku ansambli.

“Man patīk deja, jo tas ir veids kā tuvoties neaizsniedzamajam, to vairot un iepazīt.” Tā saka tie, kas paši to izdzīvojuši, iemīlējuši un meklē savu ceļu dejas pasaulē. Tādi ir mūsu jaunieši, arī maltiete Simona Skudra, kura priecēja ar pašas veidotu sporta deju “MIX”.

Kačīni “Ave Maria” un Zerkoviča “Tango” izpildīja Maltas mūzikas skolas vijolnieku kvartets, pedagogs Rita Zujeva, koncertmeistare Ludmila Semjonova. “Kvartetā spēlē četras muzikālas, talantīgas meitenes. Piedalījušās trīs konkursos, kur visas ir ieguvušas godalgotas vietas. Meitenes daudz strādā, spēlē, tāpēc arī jūtami rezultāti. Pēdējā konkursā kvartets ieguva pirmās pakāpes diplomu”, pastāstīja mūzikas skolas direktors Normunds Štekels.

Koncerta izskaņā uzstājās ciemiņi no Rēzeknes, 6. vidusskolas folkloras ansamblis “Здравинка”, vadītāja Jeļena Burova. Kolektīvs daudz koncertē, piedalījies starptautiskos konkursos, folkloras festivālā Baltica, pasākumos Rēzeknē, ciemojušies Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Krievijā. Vecākajai dalībniecei būs desmit gadi, jo tikko kā notikusi paaudžu maiņa. Ansambļa un solistes Valērijas Laganovskas izpildījumā skanēja liriskas krievu tautas dziesmas, ko bagātināja muzicēšana ar mūzikas instrumentiem no senču pūra lādes — krāsainām koka karotēm.

Bērnu draugi – krusttēvs Doremi ar dziesmu “Mazs cinītis”, lāču krustmāte Ķepainīte un labsirdīgā Raganiņa aicināja bērnus izdzīvot, izdejot un saprast: “Mazs cinītis gāž lielu vezumu. Un cinīši tie esam es un tu. Un, kad mēs gribam, varam saņemties, mēs saprotam cik kopā varam daudz.” Taisnība, jo koncerts emocionāli bagātus darīja pašus bērnus un skatītājus. 

Koncertā mēs tik daudz uzzinājām par mūsu bērniem, lai varētu sacīt : “Cik talantīgi mūsu bērni!”. Protams, nekas nebūtu bez vecāku labās gribas, bez pedagogu un pulciņu skolotāju darba. Noslēgumā visi dalībnieki sanāca uz kopējo foto, un konfekšu krustmāte katru aicināja nogaršot pašas pagatavotās konfektes, aicināja uz svētku torti un lustīgu disko dancošanu. Tā pagāja viena krāsaina, darbīga pēcpusdiena bērniem Maltā. Paldies visiem, kas piedalījās, bija un līdzpārdzīvoja. Paldies Maltas pagasta pārvaldei par finansēm un transportu.

FOTOGALERIJA

Elīna Prusaka, Maltas kultūras nama vadītāja