LT Stable - шаблон joomla Книги
Otrdiena, 22 Novembris 2016 10:08

Maltā svin svētkus Latvijai

Skaistums ir visās pasaules malās. Un tomēr, visskaistākā, vismīļākā mums ir Latvija, arī Rēzeknes novads un mūsu dzimtais – Maltas pagasts ar savu krāšņumu un dabas bagātībām, garīgajām un enerģētiskajām vērtībām. Te dzīvo darbīgi, uzņēmīgi un talantīgi ļaudis. Ar tādu domu un sajūtu 18. novembrī Maltas pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz Latvijas valsts svētkiem.

Ar lepnumu var sacīt, ka Maltā svētkus svinēja mazie un lielie maltēnieši, pedagogi, bērnu vecāki, iestāžu pārstāvji un vadītāji un lielā Maltas pašdarbnieku saime. Ar muzikāliem sveicieniem Latvijai, dzejas rindām, ar ziediem kolēģiem, solistiem un kolektīvu vadītājiem. Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra svētku uzrunā apsveica visus klātesošos svētkos, pasniedza divdesmit četrus Pateicības rakstus kopā ar dāvanu – grāmatu darbīgajiem pagasta iedzīvotājiem. Šoreiz kopā ar maltēniešiem svētkus svinēja arī Pušas pagasta ļaudis, pagasta vadītājs Viktors Afanasjevs pasniedza Pateicības rakstu sava pagasta nominantam. Gan dziesmās, gan dzejas rindās mēs izdziedājām Latviju, jautājām sev, kas ir laime, vai kādā krāsā prieks. Un to, ko nevarējām pasacīt vārdos, to sniedza mūzika. Milzīgs paldies visiem par kopā būšanu, par muzicēšanu, dzejas rindām, dejas soļiem un sveicieniem Latvijai 98. dzimšanas dienā. Tikai kopā mēs varam svinēt skaistus svētkus, dzīvot, stādāt un būt laimīgi.

Paldies: Pirmsskolas izglītības iestādes bērniem (skolotāja Ērika Žagare, mūzikas skolotājs Normunds Štekels), bēŗnu un jauniešu centra “POP” grupai (vadītāja Irēna Ivanova), mūzikas skolas 3. vijoļspēles klases skolniecei Everitai Štekelei (pedagoģe Rita Zujeva, koncertmeistars Normunds Štekels) un akordeonspēles klases skolniecei Kristīnei Zundai (pedagoģe Ilga Temne), vidusskolas 2-3. klašu vokālajam ansamblim (vadītāja Inta Pauliņa), vidusskolas vokālajam ansamblim (vadītāja Irēna Ivanova), vidusskolas 10-12. klašu vokālajam ansamblim (vadītāja Tatjana Klomāne), vidusskolas dramatiskajam kolektīvam (vadītāja Mārīte Krasnobaja), pūtēju orķestrim “Vikords” (vadītājs Vasīlijs Kozlovs), kultūras nama: solistiem Kristīnei Zeltiņai, Dacei Višai, Normundam Štekelim, ģitāristam Eināram Lipskim, sieviešu korim “Madariņa” (vadītāja Kristīne Zeltiņa), lauku kapelai “Malta” (vadītājs Normunds Štekels), deju kolektīvam “Rutuļi” (vadītāja Ruta Mika), par gaumīgo noformējumu – Ingūnai Grumoldei, par pasākuma apskaņošanu – Valērijam Prusakam.

PASĀKUMA FOTOGALERIJA

Maltas kultūras nama vadītāja, Elīna Prusaka