LT Stable - шаблон joomla Книги

Kā Maltā ciemojās miljonārs Vainštoks un Felkerzāma kundze!

Latvijas simtgades svētku kulminācijas mēneša pašā izskaņā – 30. novembrī Maltas Bērnu un jauniešu centrā – vietā, kur mūsu nākotnes veidotāji uzšķiļ sevī radošuma dzirksti – notika vēl nebijis pasākums – grāmatas atvēršanas svētki. Šī vieta tika izvēlēta ne tikai tāpēc, ka te arī ikdienā satiekas paaudzes – bērni, vecāki un vecvecāki. Arī šī ēka ir arī laikmetu lieciniece, un arī par to var lasīt jaunajā grāmatā “Maltas pagasts pētījumos un atmiņās”.

Grāmatas prezentācijas svētkus atklāja jaunā paaudze – Indra Koroļonoka ar saksofona skaņām un Līga Runčis, nolasot maltēnietes Elvīras Pinkas eseju “Kā var tevi nemīlēt, Malta?” (kas ir iekļauta arī grāmatas sākumā). Tāpat klātbijušos priecēja BJC popgrupa Irēnas Ivanovas vadībā, dziesmā “Daudz laimes” novēlot tieši Maltas pagastam un ciematam. Savukārt deju ritmikas pulciņa “Varavīksne” (sk. Iveta Alika) dejotājas rotaļīgi izspēlēja deju ar grāmatu, skatītājiem pirmoreiz no tāluma parādot, kāda tad izskatās jaunā grāmatiņa. Tāpat bērni iepriecināja ar maltēniešu Annas Šīrones un Jadvigas Okuņevičas dzejoļu deklamāciju (attiecīgi – I.Koroļonoka un Kristīne Gruznova). Muzikālu noskaņu radīja arī pagasta krievu dziesmu ansamblis “Kaļinuška” (vad. Olga Gaile) un kapela “Malta” (vad. Normunds Štekels).

Pēc priekšnesumiem svētku dalībniekus pārsteidza pats Vainštoka kungs – Maltas miljonārs (tā lomā iejutās Pēteris Sinijs)  un ebreja bodes apmeklētājs (Imants Tučs). Vainštoka kungs ar attiecīgu leksiku un atribūtiem uzbūra gadsimtu senu notikumu kolorītu. To vēl vairāk paspilgtināja Felkerzāma kundzes (Intas Danovskas) ierašanās un taujāšana pēc jaunās grāmatas, kurā esot runa par viņu dzimtu. Lielu jautrību radīja dialogs ar pagasta pārvaldes vadītāju Vitāliju Skudru, kuram bija jāimprovizē, jo Felkerzāma kundze neatlaidīgi lūdza “vien vienīg eksemplār” un nežēloja Petjeņkas un Katjeņķas – naudu, ko cariskajā Krievijā esot zīmējis tepat – Griščatu muižas pārvaldnieka dēls Rihards Zariņš. Pēc asprātīgas domu apmaiņas grāmata tomēr nonāca Felkerzāmu ģimenes īpašumā un uz visiem laikiem ieguls to plašās bibliotēkas plauktos.

Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra pateicās par svētku atklāšanu un uzrunā uzsvēra, ka nevarējis atrauties no grāmatas un patiešām ir pārsteigts par to, ka, visu dzīvi nodzīvojot Maltā, vēl nav zinājis tik daudzus faktus. Tāpat viņš pateicās par darbu un atsaucību, pasniedzot vairāk nekā 45 Pateicības rakstus cilvēkiem (bijušajiem un esošajiem maltēniešiem, viesiem), kuri dažādos veidos līdzdarbojās šīs grāmatas tapšanā. Tostarp: vēsturniekam Agrim Dzenim (kura pētījums ir lasāms grāmatas pirmajā daļā), datormaketētājai Solveigai Sarkanei (Maltas vidusskolas ilggadējā direktora Jāzepa Rupaiņa brāļa meitai), Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktores vietniecei Rutai Susejai, kā arī vairāku pagasta dzimtu klātbijušajiem pārstāvjiem – Veronikai Tenčai-Goldmanei, Līgai Tulinskai, Nataļjai Čistovai, Jānim Rancānam u.c.

Pasākumu vadīja BJC metodiķe Inta Bule, bet scenārija autore bija Maltas vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne, kura pateicas gan atsaucīgajiem Maltas iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, gan kolektīvu vadītājiem, kā arī Maltas BJC vadītājai Vijai Danilovai par iespēju grāmatas piedzimšanas brīdi piedzīvot šajās mājīgajās  telpās, par kurām pēc pasākuma saņemts daudz labu vārdu!

Kā noslēguma elements grāmatā ir saistīts ar folklorizējušamies vārdiem no dziesmas “2 Maltys”. Ar šādu noti beidzās arī pasākums – tās autors Artūrs Uškāns bija atsūtījis rakstiskus sveicienus no Vidusjūras Maltas (kurā viņš tieši tolaik atradās), atklājot gan, kā tapusi dziesma, gan ar interesantiem tās rindu komentāriem un novēlējumu: “Lobī Maltys ļauds! Esit drūsmeigi, rodūši i darbeigi, deļ tam, ka na vīta dora cylvāku lobu, bet cylvāks ceļ vītu, i reizī, juos slavu i gūdu!” Pēc tam kapela “Malta” ar šo jestro dziesmu radīja atbilstošu noskaņojumu vakara turpinājumam neoficiālā gaisotnē.

Grāmata tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Maltas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. Tās veidotājas – Maltas vēstures muzeja vadītāja Silvija Pīgožne un Maltas 1. vidusskolas absolvente, žurnāliste Skaidrīte Svikša. Par grāmatu interesēties Maltas vēstures muzejā (tālr. 26189569).

Skaidrīte Svikša

Lauras Repeles foto

Tuvākie pasākumi

Feb
28

28.02.2020 15:00 - 18:00

Mar
1

01.03.2020 16:00 - 18:00

Mar
7

19:00 07.03.2020 - 02:00 08.03.2020

X

Right Click

No right click