LT Stable - шаблон joomla Книги

Dzejas un mūzikas pēcpusdienā “Šai zemē un tautā man laimīgam būt”

Ir klusais gavēņa laiks, kad raisās domas par dzīvi, pasauli, Dievu, līdzcilvēkiem, zemi un tautu. Tās summējas vārdos, notīs, domu graudos, kas uzlikti uz papīra paliek nemirstīgi. “Dzejai piemīt dzīvinošs spēks. Galu galā dzejoļi nav vis vārdi, bet gan uguns salstošajiem, glābšanas virve pazudušajiem, tā ir maize izsalkušo kabatās”. Šī ir Mērijas Oliveras atziņa.

Vieni piekritīs, citi protestēs, jo katram sava attieksme pret dzīvi un dzeju. Tie, kas 17. martā  Maltā Dzejas un mūzikas pēcpusdienā “Šai zemē un tautā man laimīgam būt” tikās ar dzejas autoriem: Janīnu Dukuli, Gaļinu Sviridenkovu , Elenu Stashuls, Emīliju Astiču, Elvīru Pinku, Iļju Orlovu un mūzikas autori Rasmu Kulamovu saņēma milzīgu mīlestības un labestības lādiņu. Izskanēja Maltas 80 gadu svinībām uzrakstītā dziesma “Малта реченька” ar R. Kulamovas mūziku. Autore iepazīstināja ar pašas sacerētām  dziesmām  dziedot un muzicējot pie klavierēm. Dāvanā saņēmām nošu partitūru dziesmai ar latviešu tautas dziesmu vārdiem “Ik rītiņu celdamās”. Gaļina Sviridenkova dāvāja savu dzejas grāmatu “Небесные зеркала”, Janīna Dukule – DZEJAS ALMANAHS 2017. Sirsnīgs paldies !

Un dzejas rindas, ko autori lasīja par visdažādākajām tēmām - mūsu zemi, Latgali, Latvijas simtgadi, Latgales kongresu, Dievu, bērniem, vecākiem,  cilvēkiem – kuri dzīvojuši un dzīvo mūsu atmiņās,  dabu, zirgiem, vēstures lappusēm un mīlestību, kas ir pamatu pamats, visiem raisīja smaidu,  arī asaras un pārdomas. “Gaisā virmoja abpusēja mīlestība. Mēs autori devām mīlestību un pretī saņēmām mīlestību” – atzina Janīna Dukule.  

Dzeja skanēja latgaliski, latviski un krievu valodā. Kā izteicās Elena Stashuls : “Nav svarīgi, kur tu dzimis, audzis, kādas tautības, kādas ticības. Ja tu patiesi mīli Latgali, tad arī Latgale tevi mīl.”  Patiesi vārdi, jo tie sasaucas ar mūsu moto pasākumam : “Šai zemē un tautā man laimīgam būt.” Sirsnīgs paldies autoriem.

Paldies vokālajiem ansambļiem “Varaveiksna” un ‘’Kalinuška” par sirsnīgām dziesmām. Paldies mūzikas skolas audzēknēm Annai Itkačei un Aleksandrai Šibanovai par priekšnesumiem. Vidusskolas direktorei Vinerai Dimperei un kolektīvam par iespēju skaistajā zālē izvest pasākumu, apskaņošanu un viesmīlīgo uzņemšanu. Lai saulains un darbīgs pavasaris!

 Maltas KN vadītāja Elīna Prusaka

Foto Ingūna Grumolde