LT Stable - шаблон joomla Книги

Maltas muzejā skolēni aktīvi apguvuši muzejpedagoģiskās programmas

Maltas vēstures muzejs piedāvā izglītojošus pasākumus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tāpat muzejs cieši sadarbojas ar skolotājiem, radot optimālu muzeja potenciāla izmantojumu.

Un no 12. līdz 15. februārim muzejpedagoģisko programmu piedāvājums spēja attaisnot Maltas vidusskolas projektu nedēļā izvirzīto pamattēmu «Ceļā no Maltas 80-gades uz Latvijas 100-gadi». Par to liecina apmeklējums – 279 Maltas vidusskolas skolēni un skolotāji nedēļas laikā izmantoja muzeja pakalpojumus. Kopumā muzeju šajās dienās apmeklēja 318 cilvēku.

1.a, 1.b klases skolēniem (ar skolotājām Vitu Martinovu, Valentīnu Ružāni) projekta tēma bija «Iepazīsti Maltu». Skolēniem tā bija pirmā iepazīšanās ar muzeju muzejpedagoģiskās programmas «Vēstures avoti. Kas glabājas muzejā?» ietvaros. Spēles elementi palīdzēja vieglāk izprast muzeja būtību.

2.a, 2.b, 2.c klašu skolēni iepazina profesijas, senās amatu prasmes un ieguva zināšanas par senajiem darbarīkiem, pateicoties Veltas Lapas stāstījumam, apskatot un parādot muzeja ekspozīcijā izvietotos priekšmetus (sk. Marija Kleina, Janīna Bārtule, Ruta Mika, Ludmila Maslobojeva). Tāpat iepazinās ar bagāto amatniecības un rokdarbu prasmju izstādi.

Muzejpedagoģisko tēmu «Maltas ielas» izmantoja skolotājas Valija Rudziša, Rasma Afanasjeva, Ināra Šļomina, Agnese Pavlovska-Valenika ar 3.a, 3.b, 3.c klasi. Muzeja speciālistes Intas Danovskas vadībā skolēni iepazina Stacijas ielu no vēsturiska skatupunkta.

Ceturto klašu skolēni apguva tēmu «Latvijas putni» (sk. Ilga Kovaļenoka, Inga Trūle, Nadežda Tarakānova). Muzeja Gailis bija izkāpis no kādas senākas Ābeces vāka, lai novadītu viktorīnu putnu pazinējiem. Šī tēma atspoguļojās muzejpedagoģiskajā programmā «Dabas vērtības Maltas apkārtnē».

Skolotāja Inna Mironova kopā ar muzeja speciālisti sesto klašu skolēniem (skolotājām Iju Sorokinu un Vitalisu Petrušenkovu) sagatavoja jautājumus par tēmu «Suvenīri no Maltas», lai viņi pastāvīgi meklētu atbildes, izmantojot muzejā izvietoto Maltas speciālās internātpamatskolas amatniecības prasmju izstādi.

Tēmu «Maltas vēstures pieminekļi» izklāstīja Inta Danovska 7.a, 7.c, 7.b klasei (sk. Valentīna Čepele, Vija Hveckoviča, Inita Kurme, Rita Siņavska, Jolanta Kotebo) pie Maltas represēto piemiņas akmens, Holokausta memoriālās vietas – Maltas ebreju piemiņas akmens, tāpat netālu no KN kreisajā pusē esošā piemiņas akmens, kas veltīts nogalinātajiem un nomocītajiem kara gūstekņiem Otrā pasaules kara gados, kā arī pie Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa – senās zirgu pasta stacijas.

Astotajām klasēm tēma bija «Latvju rakstu zīmes». Skolotājs Gunārs Vjakse ar 8.b klasi latvju rakstus meklēja izstādē un ekspozīcijā.

Desmito klašu skolēni (sk. Ināra Romančuka, Elvīra Šumeiko) gatavoja spēli «Malta fotomirkļos». Muzejā bija kā bišu stropā, jo visur izvietojās skolēnu grupiņas, kuras meklēja atbildes uz jautājumiem, pētot muzeja piedāvātos pētniecības materiālus un speciālo literatūru.

Paldies Maltas vidusskolas skolotāju kolektīvam par sadarbību, bet skolēniem, – par dzīvo interesi par mūsu kultūrvēstures vērtībām, kuras glabā Maltas vēstures muzejs.

Paldies Maltas speciālās internātpamatskolas skolēniem un skolotājiem par sarūpēto bagāto amatniecības prasmju izstādi, jo tā papildināja un bagātināja Maltas vidusskolas projekta ietvaros izvirzītās pētniecības tēmas. Izstāde ir apskatāma līdz 28. februāra pulksten 10.00, kad teiksim paldies izstādes autoriem.

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja