LT Stable - шаблон joomla Книги

3. jūlijā Maltas 1. vidusskolas 1. izlaidumam – 70 gadu

B klases izlaiduma foto: 1. rindā sēž (no kreisās): Valentīna Tjarve, Anna Skudra, Emīlija Vasiļevska, klases audzinātājs Jāzeps Vovers, direktors Pēteris Martināns, Eiženija Stepule, Eleonora Langiša, Regīna Vaļuma. 2. rindā no kreisās: Veronika Bule, Helēna Vaičuka, Pēteris Vincukovs, Leontīna Livkiša, Staņislavs Gribusts, Agnese Mickeviča, Jāzeps Puksts, Valentīna Ivbule, Aleksandrs Rukmans, Aloizs Magaznīks, Antoņina Tjarve, Valentīna Miklaseviča, Eugēnijs Vaļums. Augšā (no kreisās): Vladislavs Strods, Jānis Skudra. Izlaidumā nepiedalījās Marija Bule un Stefānija Vernikoviča B klases izlaiduma foto: 1. rindā sēž (no kreisās): Valentīna Tjarve, Anna Skudra, Emīlija Vasiļevska, klases audzinātājs Jāzeps Vovers, direktors Pēteris Martināns, Eiženija Stepule, Eleonora Langiša, Regīna Vaļuma. 2. rindā no kreisās: Veronika Bule, Helēna Vaičuka, Pēteris Vincukovs, Leontīna Livkiša, Staņislavs Gribusts, Agnese Mickeviča, Jāzeps Puksts, Valentīna Ivbule, Aleksandrs Rukmans, Aloizs Magaznīks, Antoņina Tjarve, Valentīna Miklaseviča, Eugēnijs Vaļums. Augšā (no kreisās): Vladislavs Strods, Jānis Skudra. Izlaidumā nepiedalījās Marija Bule un Stefānija Vernikoviča

“Mēs esam pirmās brīvās Latvijas paaudze – visstiprākie, tāpēc arī turamies,” saka Helēna Čudare (dz. Vaičuks)

Šodien, 2019. gada 3. jūlijā, aprit 70 gadi, kopš Helēnas kundze kopā ar vēl 22 skolēniem (B klasē) absolvēja Maltas 1. vidusskolu. Maz ir palicis to, kuri varētu pavēstīt, kāda gaisotne 1949. gadā valdīja  skolā. Maltas vidusskolas šī vecuma skolēnu likteņi ir unikāli ar to, ka vairāki nesagaidīja savu izlaidumu. Stefānija Vernikoviča tika izsūtīta 1949. gada 25. martā ar visu ģimeni, Veronika Tenča kā Nacionālās pretošanās kustības dalībniece 1948. gada 22. maijā tika arestēta un pēc 10 mēnešiem Rēzeknes cietumā saņēma spiedumu – 10 gadus stingrā režīma lēģeri Noriļskā. Vladislavs Babris par dzejā izteikto arī tika apcietināts 1948. gadā un mira Vorkutā. 2014. gada 7. jūlijā salidojumā Likteņdārzā katrs aizvedis akmeni šo un citu skolasbiedru piemiņai…

“Skolas vārdam ir jaunības smarža” – šos Z. Purva vārdus lasām 2004. gada šīs klases absolventu salidojuma (jūlijā!) ielūgumiem. Tikšanās bijušas pārdomātas: par to liecina pat detaļas, piemēram, vienreiz izvēlētas cepures, lai paslēptu laika pēdas (šo cepuri Helēnas kundze glabā joprojām), braucienam uz Likteņdārzu tika sagatavota īpaša dziesmu klade. Salidojumi bijuši pie praktiski visām klasesbiedrenēm – Rozentovā, Maltā (pie Marijas Pinkas-Raginskas), Kārsavā (pie Emīlijas Voveres), Lielvārdē (pie Regīnas Gribustes) u.c. Pašlaik Helēnas kundze sazvanās un sarakstās ar Eiženiju Stepuli (Višķos) un Emīliju Vasiļevsku (Dagdā).

Mūsu vidusskola atradās tur, kur pašlaik Maltas internātskola. Klasē bija tāda šaurība, ka skolotāja stāvēja pie tāfeles, bet mēs sēdējām, turklāt mēteļos. Skolotāji paši tikko bija beiguši skolas. Vidusskolas A klasē mācījās pārsvarā maltēnieši un viņi bija aktīvāki, jo dzīvoja uz vietas, bet mums internāta nebija, bija jāīrē telpas, kurās ar mēteļiem vajadzēja gulēt, bet sestdienās 18 kilometrus kājām gājām uz mājām... Mēs, B klase, bijām no apkārtnes pamatskolām: Pušas, Andrupenes, Dagdas utt. No Silajāņiem bijām trīs meitenes – es, E.Stepule un S. Vernikoviča. Bet dzīvojām saskaņā – abas klases.” (“8. klasē visi mācījušies kopā. 1945. gada rudenī skolēnu skaits pieauga, un 9. klasi sadalīja „a“ un “b” klasē. Mūsu, 9.a klase, bija ļoti aktīva. Visi, kuriem bija balss, dziedāja korī, jo sākām gatavoties 1948. gada Dziesmu svētkiem. Ļoti mīlējām spēlēt teātri. Katru gadu iestudējām vismaz vienu R. Blaumaņa lugu.” (No V.Tenčas-Goldmanes atmiņām).)

Helēnas kundze nespēj valdīt asaras, atceroties Regīnu Gribusti (dz. Šmauksteli), kura bijusi tā aktīvā visas klases urdītāja (bija precējusies ar klasesbiedru Staņislavu). Tieši Regīnas kundze aprakstījusi klases tikšanās, arī atmiņas par skolas laiku (“Katōļu Dzeivē” 2014. gada numuros).

Nav svarīgi – A vai B klase, šo cilvēku likteņus noteica režīms... Paldies Helēnas kundzei, R.Gribustei (1929–2017), V.Tenčai Goldmanei (1928–2019), kuras ir dalījušās atmiņās.

Ja vēl ir kāds skolas absolvents, kurs vēlas dalīties atmiņās, lūdzu atsaucieties (zvaniet uz tālr. 26189569), jo jūs esat īsteni stipras paaudzes pārstāvji un unikālu liecību glabātāji!

***

Atmiņu pārcilāšana savā ziņā ir pieturas punktu iezīmēšana, bet šī tikšanās, atmiņu pavedieni ir turpinājums jauniem faktu audekliem par Maltas vidusskolas absolventu likteņiem... Patiešām unikāls ir fakts, ka no abu klašu absolventiem 17 kļuva par skolotājiem! Un cik zīmīga ir Maltas vēstures muzejam kundzes uzdāvinātā liecība jeb “Gatavības apliecība” un pamatskolā pie sekmēm uzraksts “pietiekami”. Pietiekams vērtējums un gatavība dzīvē iet uz priekšu... Der aizdomāties, jo liecība pašlaik tiešām ir vien izprintēts papīrs…

Vēl Maltas muzejam kundze uzdāvināja savu luksa auduma kleitu ar īpašu blūzi, kas tapusi no auduma, kas bijis domāts piena kāšanai... viņa to izbalinājusi un gatavs! “Mēs bijām četras māsas un katrai bija šujmašīna. Arī adīt patīk, joprojām adu bez brillēm! Tēva brāļa sieva man un māsai Albīnai iemācīja dziedāt psalmus un ilgu laiku bijām bērēs galvenās dziedātājas… Agrāk sievietes daudz ko prata, man bija arī motociklista tiesības. Tikai lūdzams mani tādu nefotografējiet! Kad dzīvoju Rēzeknē, man bija savs frizieris, kas gāja uz mājām. Sievietei vienmēr jāizskatās sievišķīgi, bet es savos 90 vairs neesmu formā…”

Daudz ko no 1949. gada skolu absolventu pieredzes varam mācīties. Bet galvenais – dzimtenes mīlestība, būt mērķtiecīgiem, nepadoties un krāt mirkļus, kas kādreiz ļautu atskatoties just, ka dzīve ir ziedu pļava ar katram savām Dieva dāvanām…

Skaidrīte Svikša

(Interviju ar H.Čudari varat lasīt “Vietējās Latgales Avīzes”14.06.2019. numurā.)

 

Zem foto

B klases izlaiduma foto: 1. rindā sēž no kreisās: Valentīna Tjarve, Anna Skudra, Emīlija Vasiļevska, klases audzinātājs Jāzeps Vovers, direktors Martinovs, Eiženija Stepule, Eleonora Langiša, Regīna Vaļuma. 2. rindā no kreisās: Veronika Bule, Helēna Vaičuka, Pēteris Vincukovs, Eleonora Livkiša, Staņislavs Gribusts, Agnese Mickeviča, Jāzeps Puksts, Valentīna Ivbule, Aleksandrs Rukmans, augšā – no kreisās Vladislavs Strods, Jānis Skudra. ???Aloizs Magaznīks, Antoņina Tjarve, Valentīna Miklaseviča, Eugēnijs Vaļums (aiz sievietes labajā pusē). Marija Bule izlaidumā nepiedalījās.