LT Stable - шаблон joomla Книги
Bērnu un jauniešu centrs

Bērnu un jauniešu centrs

Parka iela 20, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630
tālr. 64621843, 26441799, e-pasts: vija.danilova@saskarsme.lv
Vadītāja Vija Danilova

Maltas Bērnu un jauniešu centrs ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas pagastu apvienība" zemākā līmeņa struktūrvienība, kas nodrošina labvēlīgu vidi un mērķtiecīgu brīvā laika organizāciju bērniem un jauniešiem, sekmē jauniešu iniciatīvas un īsteno interešu izglītības  programmas.

Darbības mērķis ir bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika organizēšana, jauniešu iniciatīvu veicināšana, bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Darbības pamatvirzieni ir:

  • brīvā laika pavadīšana;
  • interešu izglītība;
  • neformālā izglītība
  • darbs ar jaunatni.

2020./2021. mācību gadā Maltas BJC realizē 12 interešu izglītības programmas. Strādā 11 pedagogi. Nodarbības apmeklē apmēram 96  audzēkņi. Brīvā laika centru katru dienu apmeklē ap 50 bērnu un jauniešu.

2020./2021. mācību gadā Maltas Bērnu un jauniešu centrā tiek realizētas šādas interešu izglītības programmas ar apakšprogrammām:

Kultūrizglītības programma:

1) Vizuālās mākslas pulciņš "Ota" – interešu izglītības skolotāja Antoņina Vasiļjeva (5–18 gadi)

2) „Hobiju pasaulīte”– interešu izglītības skolotāja Rita Siņavska (10–16 gadi)

3) Darbs ar materiāliem – interešu izglītības skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče (6–18 gadi)

4) Aušanas pulciņš stellēs "Trizuļi" – interešu izglītības skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče (8–18 gadi)

5) Deju ritmikas pulciņš "Kolibri" – interešu izglītības skolotāja Iveta Alika (5–8 gadi)

6) Pop-grupa – interešu izglītības skolotāja Irēna Ivanova (4–8 gadi)

7) Veidošanas pulciņš – interešu izglītības skolotāja  Jana Indričāne (8–19 gadi)

8) Žurnālistikas pulciņš – interešu izglītības skolotāja Skaidrīte Svikša (10–18 gadi)

9) Estrādes dejas – interešu izglītības skolotāja Ilga Marejeva  (10–13 gadi)

Sporta izglītības programma:

1) "Esi vesels un aktīvs" pulciņšinterešu izglītības skolotājs Aleksandrs Mironovs (7–20 gadi)

Jaunatnes darba programma:

1) Jauniešu brīvā laika klubiņš "Kāpnes" – interešu izglītības skolotāja Inta Bule (12–25 gadi, ieskaitot studentus un strādājošos jauniešus).

Maltas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi ir pirmsskolas vecuma bērni, obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši līdz 25 gadiem. Centrā strādā radoši un darbīgi pedagogi, tāpēc arī bērni apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes un iemaņas. BJC organizē dažādus konkursus un pasākumus, kā arī piedalās dažādos novada, republikas un starptautiskos projektos un izstādēs.

Informācija uzziņām: 

Maltas BJC, Parka iela 20, Malta:

  • 64621843 (Maltas BJC)
  • 26441799 (BJC vadītāja)
  • 28319076 (BJC metodiķe)

Papildu informācija:

https://www.facebook.com/MaltasBJC

MALTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA REGLAMENTS

 
 

Datums

22 Janvāris 2015

Tags

Izglītība