LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

2021. gada 13. un 14. aprīlī Zivju Fonda padomes sēdē tika apstiprināts RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” iesniegtais projekts “Zivju resursu pavairošana Černostes un Pušas ezeros” pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”.

1. Tuvākajā laikā tiks atjaunots asfalta segums Skolas un Brīvības ielās. Darbus veiks SIA “Vaivars”.

Sakarā ar plānotajiem darbiem, lūgums Maltas pagasta iedzīvotājiem padomāt par sava autotransporta novietošanas iespējām. Remonta laikā būs aizliegts transportlīdzekļus novietot minētajās ielās.

Pirmdiena, 19 Aprīlis 2021 14:55

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Klāt pavasaris, un ir aktualizējies jautājums par suņiem un kaķiem Maltas ciemata teritorijā. Lūgums visiem to īpašniekiem iepazīties ar Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”

Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:21

Par Maltas bāriņtiesas darbu (no 7. aprīļa)

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, grozījumiem Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ņemot vērā Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas “Pasākumus un kārtību, kādā tiek veikti pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā” (kas apstiprināti ar Maltas bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i. J.Kručānes 11.01.2021. rīkojumu Nr.1-8/6),