LT Stable - шаблон joomla Книги
Piektdiena, 20 Marts 2020 09:30

BĀRIŅTIESAS PAZIŅOJUMI rīcībai ārkārtas situācijā!

!Ja vecāki neilgu laika periodu spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, VECĀKU PIENĀKUMS ir izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks pašlaik atrodas (https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem)

!Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestajā daļā noteikto, tāpēc Bāriņtiesa informē, ka VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, kas ir vismaz 13 gadus vecas, klātbūtnes.(Likums – https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums)

! Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā!

Maltas Bāriņtiesas kontaktinformācija:
Juridiskā adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
e-pasta adrese barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv, tālruņi: 64631509, 26586752, 29110985.

***

Bāriņtiesa aicina pievērst īpašu vērību NEPIECIEŠAMĪBAI APZINĀT:

  1. Vai pašvaldībā ir bērni, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības. Vai personas, kuras uzņēmušās bērna aprūpi vecāku ceļojuma vai darba brauciena dēļ, ir gatavas un spējīgas veikt turpmāku bērna aprūpi, kā arī iegūt informāciju, kad iespējama bērna vecāku atgriešanās.
  2. Vai pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts, un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās nepieciešams apzināt bērna tuvinieku iespējas uzņemties bērnu aprūpi.
  3. Vai ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
  4. Vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju

Bāriņtiesa lūdz ziņot par gadījumiem, kad bērns palicis bez vecāku gādības ārkārtējās situācijas rezultātā (vecāks ir ārzemēs vai saslimis), lai risinātu jautājumu par bērna personisko interešu un aizsardzību nodrošināšanu.

Bāriņtiesa gatava uzklausīt vai saņemt informācijupar iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī nekavējoties nodrošināt informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida apdraudējumu bērna veselībai, dzīvībai vai attīstībai.

Bāriņtiesa lūdz izglītības iestādes, ģimenes ārstus, sociālos darbiniekus un citas iestādes vai organizācijas nekavējoties ziņot, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas.

Lasīts 676 reizes

Tuvākie pasākumi

No events found