LT Stable - шаблон joomla Книги
Pirmdiena, 31 Janvāris 2022 10:27

Sācies Maltas nosaukuma 85. jubilejas gads!

Visiem, kam Latvijas Malta ir tuva, 2022. gads noteikti būs zīmīgs ar jūlijā gaidāmo tās 85. jubileju. Vēl svaigā atmiņā daudziem ir krāšņās, plašās un daudzveidīgās svinības pirms pieciem gadiem, bet laiks, kā tam arī jābūt, ir ieviesis korekcijas, un mums jāpieskaņojas jaunajiem – neprognozējamajiem nosacījumiem. Taču – tas nedrīkst atņemt prieku par mūsu dzimtās, tuvās vai nesen atklātās vietas – MALTAS svētkiem (ne dzimšanas dienu, bet drīzāk krustabām).

FAKTS. Pamatojoties uz 1936. gada 9. decembra "Likumu par apriņķu un pašvaldību administratīvām robežām, pašvaldību tiesību piešķiršanu ciemiem un par ciemu nosaukumiem", 1937. gada 2. jūlijā tika izdots iekšlietu ministra V. Gulbja un Pašvaldību departamenta direktora v.i. G. Gauča rīkojums par ciemu pārdēvēšanu. (Oficiālā publikācija – “Latgales Vēstnesī” Nr.76 (09.07.1937.): “Ar iekšlietu ministra V.Gulbja “Valdības Vēstnesī” Nr.148 (07.07.1937.) publicēto rīkojumu Borovaja ciems pārdēvēts par Maltas ciemu, bet Maltas ciems par Silmalas ciemu.”

Pašlaik vēl tiek vētītas idejas, kādus mēs vēlētos šos svētkus, taču nenoliedzami, ka kāda nots tajos būs saistīta arī ar vēsturi. Tālab Maltas vēstures muzejs šogad ik mēnesi atgādinās par kādu Maltas “rozīnīti” – faktu, kas raksturo tieši Latvijas Maltu.

Pirmā “Latvijas Maltas rozīnīte” – PATMALIS

Neskatoties uz lielo vēsturisko mīklu, kāpēc notika šī vietvārdu maiņa, tomēr savā ziņā “patmalis” [dzirnavas] ir bijušas tālaika akcents. “Malta”: maltuve, malt, patmalis (latgaliski). Goda pilsonei Klārai Kondrovai Malta arī asociējās ar patmalem, tās varējis dzirdēt jau pa gabalu. Mūsdienās zeltīts ūdens dzirnavu rats uz Maltas upes zilā fona ir redzams arī Maltas pagasta ģerbonī (karogs un ģerbonis iesvētīti 2001. gada 7. martā). Bet dekoratīvs ūdensdzirnu rats atrodas pie Maltas zirgu pasta stacijas un uzstādīts 2017. gadā (skices autors Iļja Borisovs, izgatavoja SIA “Akron”).

Tā kā nosaukums “atnācis” no Vecās Maltas, tas var būt saistīts ar Maltas upi, kura šķērso Silmalu, tur atradušās Prezmas dzirnavas (tās gleznās ir attēlojis mākslinieks Juris Gaigals, MVM krājumā). Liecības par dzirnavām šaipusē atrodamas arī arhīvu materiālos un presē:

1772. gadā Prezmas muižā atradušās dzirnavas uz Maltas upītes; 1925. gadā ražošanas uzņēmumi ar 1–9 strādniekiem bija: O. Dedumeta Maltas un Prezmas ūdensdzirnavas un K. Olekša Grumužu ūdensdzirnavas Rozentovas pagastā; Ap 1928. gadu uzbūvētas Maltas dzirnavas (direktors – diplomēts dzirnavu meistars Judels Zeidels); 1928. gadā Borovajas ciemu gandrīz pilnībā nopostīja ugunsgrēks. 30. aprīlī nodega Salamona Šteinga tvaika dzirnavas ar sūcgāzes motoru, vilnas kārstuvi un gateri .. Uguns izcēlās dzirnavu ēku jumtā; 1935. gadā Maltas pagastā bija 2 tvaika un 2 ūdensdzirnavas; 1936. gadā – komanditsabiedrība “Maltas dzirnavas”, V. Račko un biedri; 1936. gada 16. oktobra naktī izcēlās ugunsgrēks Borovajas ciemā, Judeļa Gaideļa tvaika dzirnavu mašīnu telpās. Dzirnavas izdevās pasargāt; 1937. gadu Borovajā bija tvaika dzirnavas ar gateri; 50. gados rajona rūpniecības kombinātā ietilpa arī 5 ūdensdzirnavas: Maltas, Baldas, Grumužu, Prezmas, Novajas. Dzirnavu stāstu Maltas apkārtnē turpina Pušas pagastā ierīkotais viesu nams “Baldas ūdensdzirnavas” atjaunotajās vienīgajās ūdensdzirnavās Rēzeknes novadā, kas ir pilnībā saglabājušās.

N.B. Latgaliešu valodā ir divi vārdi dzirnavu apzīmēšanai. Vārdu “patmalis” lieto tikai daudzskaitlī: vēja un ūdens ietekmē darbojošās dzirnavas – iudiņa un vieja patmalis (ari viejineicys). Bet par dzirnavām sauc tās, kuras griež ar roku. 1921. gadā pirmoreiz latgaliski tika tulkota pasaka “Kaķīša dzirnavas”, tur bija vārds “dzirnavas”, bet 2017. gadā klajā nāca grāmata “Kačeiša patmalis”!

Sagatavoja Skaidrīte Svikša sadarbībā ar Maltas vēstures muzeju.

 

Jura Gaigala tautasdziesmas ilustrācija, albums “Vasara” (1989) no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma

Dekoratīvs ūdensdzirnu rats atrodas pie Maltas zirgu pasta stacijas

Jura Gaigala glezna “Pie vecajām dzirnavām” [Prezmas dzirnavas], Maltas vēstures muzeja krājums