LT Stable - шаблон joomla Книги
Ceturtdiena, 20 Maijs 2021 09:03

Maltas Mūzikas skolai – 30 gadu

Maltas Mūzikas skola dibināta 1990. gadā un darbību uzsāka 1991. gadā. Tās direktors no sākuma un līdz 2009. gadam bija Vladislavs Štekels (Maltas pagasta Goda pilsonis, no 2021. gada – Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris). No 2009. gada un līdz šim brīdim Maltas Mūzikas skolu vada Normunds Štekels. Mūzikas skola līdz 2015. gadam atradās ēkā Brīvības ielā 6, bet ar 2015. gada 1. septembri – Skolas ielā 5A.

No skolas vēstures

Sākotnēji telpas mūzikas priekšmetu nodarbībām tika iedalītas Brīvības ielā 6, kur paralēli no rīta mācījās 2. vidusskolas 1.–4. klases, bet pēcpusdienā notika mūzikas priekšmetu nodarbības un vienlaikus arī auto vadīšanas apmācības.

Šī ēka būvēta 1956. gadā kā Maltas partijas komitejas ēka ar kabinetu sistēmu, bet, lai 2. vidusskolas audzēkņiem būtu pietiekami vietas, no diviem kabinetiem tika izveidota viena klase, izlaužot starpsienu. Telpas bija bez iekšējā kosmētiskā remonta, jumts bija bojāts ar papeļu zariem. Tāpat ēkā bija neliela sporta zāle ar režģiem logos.

1991. gadā tika uzņemti pirmie izglītojamie 1. klasē klavieru, akordeona un pūšamo instrumentu spēles nodaļās (24 klavieru, 31 akordeona un 6 pūšamo instrumentu spēlē). Tāpat iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti. Skolā sāka mācīties izglītojamie no Maltas, Pušas, Feimaņu, Lūznavas, Silmalas, Mākoņkalna un Ozolaines pagasta.

Maltas Mūzikas skolā tika pieņemti darbā šādi pasniedzēji: klavierspēlē Tatjana Kazanska (Nagle), Oksana Vētra, Inese Zakačura, Anželika Pavārniece; tautas instrumentu nodaļā (akordeona) Jevģēnija Mamina, Ilga Hatilova (Temne), Ludmila Golubeva, Inta Proveja (Pauliņa); pūšamo instrumentu nodaļā Vasīlijs Kozlovs; teorētiskajos priekšmetos Smuidra Štekele, Inese Zakačura.  

1996. gadā notika 1. izlaidums akordeonistiem un pūtējiem, jo tajā laikā apmācību programma bija 5 gadi. Tāpat 1996. gadā tika atvērta stīgu instrumentu nodaļa – vijoles spēle un par pasniedzēju sāka strādāt Rita Zujeva, kura paralēli mācīja arī teorētiskos priekšmetus.

Laika gaitā mūzikas skolā tika uzņemti šādi pasniedzēji: 1992. gadā klavieru nodaļā Jeļena Kuzņecova, teorētiskajos priekšmetos Aleksandrina Cible; 1994. gadā klavieru nodaļā Svetlana Fokina; 1995. gadā klavieru nodaļā Jeļena Kuzmina; 1996. gadā klavieru nodaļā Arno Everss; 1997. gadā tika atvērta stīgu instrumentu nodaļa – vijoles spēle (pedagoģe R.Zujeva, 1997–2019); 2000. gadā klavieru nodaļā Ludmila Semjonova; 2002. gadā teorētiskos priekšmetus sāka mācīt skolotāja Elita Kupcova; 2003. gadā par direktora vietnieku mācību darbā uz pusslodzi tika pieņemts Normunds Štekels.

1992. gadā 2. vidusskolas 1.-4. klase pārgāja uz 2. vidusskolas korpusu, bet autoklase vēl palika divus gadus. Šajā laikā liels darbs tika veltīts telpu labiekārtošanai. Pakāpeniski tika izbūvētas 8 starpsienas, lai varētu izveidot mazākus kabinetus individuālām specialitātes apmācībām. Sporta zāle tika pārbūvēta par aktu zāli ar nelielu skatuvi, pārtaisītas tualetes, nomainītas ārdurvis un nozāģētas papeles (to vietā iestādītas skaistas liepiņas), salabots ūdensvads un veikts gan ārējais, gan iekšējais telpu kosmētiskais remonts.

Mūsu Ziemeļlatgales mūzikas skolu reģionā ietilpa Balvu, Baltinavas, Kārsavas, Zilupes, Ludzas, Gulbenes, Viļānu, Varakļānu, Rēzeknes un Maltas mūzikas skolas. Katru gadu tās piedalījās konkursos visās specialitātēs. Tika rīkoti Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāli katru gadu savā skolā. Maltas Mūzikas skola 2009. gadārīkoja VIII Ziemeļlatgales festivālu, kurā piedalījās visas mūzikas skolas ar savu koncertprogrammu dažādos mūzikas žanros. Pašlaik šis festivāls kā pasākums sevi ir izsmēlis.

Skolas tagadne

Jau 12 gadus Maltas Mūzikas skolu vada Normunds Štekels.

Pa šo laiku notikušas dažādas reformas izglītības programmās. 2009. gada lielā finansiālā krīzegan Latvijā, gan pasaulē skāra arī Maltas Mūzikas skolu. Lai saglabātu skolu, tika samazināts pedagogu skaits un samazinātas slodzes. Mācību stundas dalījās uz pusēm pa 20 minūtēm (40 minūšu vietā); skolā strādāja 6 pedagogi un iestādes vadītājs, turklāt uz pusslodzi..!

2010. gadā Mūzikas skolai bija jālicencē pamata programma uz 4 gadiem (V10). Valsts finansējums ar katru gadu V10 mācību programmām samazinājās. Laika gaitā situācija uzlabojās, un Mūzikas skolas kārtējā akreditācijā 2013. gadā skola atgriezās atpakaļ pie V20 mūzikas apmācības pilnvērtīgām programmām.

2013. gadā tika paplašināta stīgu instrumentu nodaļa. Atvērta ģitāras spēles specialitāte (pedagogs A. Everss, 2013; ar 2021. gadu ģitāras spēli māca Vjačeslavs Pilipovs). No 2018. gada 1. septembra pūšaminstrumentu nodaļas klarnetes spēli izglītojamiem māca Juris Dervanovs. Savukārt ar 2020./2021. m. g. februāri stīgu instrumentu nodaļas vijoles spēli turpina mācīt Ilona Dervanova.

Mūzikas skolu šo 30 gadu laikā ir absolvējuši 254 izglītojamie: 97 klavieru spēlē; 74 akordeona spēlē; 19 vijoles spēlē; 58 pūšaminstrumentu spēlē; 6 ģitāras spēlē. Mūsu skolas absolventi turpina mūzikas ievirzes tradīcijas citās skolās – G. Šmaukstele (klavierspēle) – Ķekavas mūzikas skolā, Inese Faļķenšteina (Više) klavierspēle – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā, Renāte Vēvere – Mārupes Mūzikas skola. Izglītojamie ar mainīgām sekmēm piedalījušies un turpina piedalīties  dažādos gan vietējos, gan valsts, gan starptautiskos konkursos.

Pašlaik skola īsteno 8 profesionālās ievirzes akreditētās instrumentu spēles mācību programmas. Ar skolas dibinātājas – Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu no 2015. mācību gada Maltas Mūzikas skolā mācības ir par brīvu.

Skolas jubilejas pasākums šogad plānots rudens pusē. Ceram uz labvēlīgu situāciju pandēmijas ierobežošanā un sekmīgu pasākuma norisi.

Maltas Mūzikas skolas direktors Normunds Štekels

 
 
Last modified on Ceturtdiena, 20 Maijs 2021 12:50