LT Stable - шаблон joomla Книги
Trešdiena, 04 Marts 2020 10:11

Maltas jaunieši saņem “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas 2019”

28. februārī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā norisinājās “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas 2019” pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Pasākums tika rīkots, lai godinātu, izceltu un pateiktos aktīvākajiem un talantīgākajiem Rēzeknes novada jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, kuri ar savu veikumu 2019. gadā ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu, un lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.

Šogad tika pasniegti apbalvojumi deviņās nominācijās, kam kopumā bija pieteikti 51 jaunietis. Katrs uzvarētājs saņēma īpašu balvu – no koka veidotas stilizētas kāpnes, kas simbolizē došanos augšup pa karjeras kāpnēm. “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas 2019” saņēmēju vidū ir arī mūsu – Maltas pagasta jaunieši, kuri ikdienā veic nozīmīgus darbus un aktivitātes!

LEPOJAMIES AR MŪSU JAUNIETĒM:

Karīna Butlere ieguva nomināciju „Gada brīvprātīgais 2019” (pagājušajā gadā viņa brīvprātīgajam darbam veltīja 244 stundas).

Viņas dzimtā puse ir Pušas pagasts, bet jauniete papildu mācībām Maltas vidusskolā aktīvi darbojās gan skolas skolēnu pašpārvaldē (organizēja un vadīja pasākumus), gan katru dienu apmeklēja Maltas Bērnu un jauniešu centru, kur ikdienā uzņēmās fotogrāfa, noformētāja, pasākumu vadītāja, projektu un neformālās izglītības aktivitāšu vadīšanas un organizēšanas  pienākums. Karīna jau otro gadu pati meklē iespējas sniegt savu palīdzīgo roku ne tikai Rēzeknes novada, Latvijas mēroga pasākumos, bet arī  ārpus mūsu valsts robežām notiekošajās aktivitātēs.

Karīna ir līdzjūtīga un iecietīga, tas tiek apliecināts labdarības akcijās un koncertos. Savu brīvo laiku viņa labprāt velta sevis pilnveidošanai un darbošanās priekam un to dara brīvi, ar lielu entuziasmu un atbildību, viņas ieguldītais  darbs ir acīm saskatāms un sidrs dziļumos sajūtams. Viņa ir atsaucīga, atbildīga, komunikabla jauniete ar daudzveidīgām interesēm, labprāt uzņemas pienākumus gan sporta, gan kultūras, gan izglītojošā jomā.

Ir sajūta, ka Karīnas brīvprātīgā darba maratons ir tikai sācies, jo katru gadu viņa aizvien vairāk laika velta sev tuviem darbiem un iesaista arī citus jauniešus, rādot piemēru, kas ir nesavtīgs brīvprātīgais darbs.

***

Dagne Tuče ieguva nomināciju „Gada skolēns 2019”

Šī Maltas vidusskolas 10. klases skolniece ir viena no aktīvākajām Maltas pagasta jaunietēm. Viņa labi mācās, ir centīga un izdarīga, aktīvi iesaistās gan skolas, gan ārpusskolas aktivitātēs un pasākumos. Dagne labprāt izpalīdz citiem, iejūtīgi darbojas sabiedrības labā, līdz ar to aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā – Maltas bērnu un jauniešu rīkotajos pasākumos, Lūznavas muižas un Rēzeknes novada daudzveidīgajos pasākumos.

Viens no Dagnes hobijiem ir dziedāšana, viņa dzied skolas korī un apmeklē Maltas kultūras nama sieviešu kori „Madariņa”, ar kuru uzstājas daudzos koncertos, kā arī 2013. un 2018. gadā piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī 2014. gadā Pasaules koru olimpiādē dziedāja noslēguma koncertā. Tieši tāpēc Dagne, piedaloties Rēzeknes novada jauniešu video konkursā „Ar lepnumu Rēzeknes novadā”, veidoja video tieši par kori ”Madariņa” (konkursā viņa ieguva 4. vietu).

Dagne ir slavenā Latgales keramiķa Ādama Kāpostiņamazmazmeita, kas mantojusi no saviem senčiem rokdarbu un darba tikumu. Meitene ir apguvusi ļoti daudz dažādu rokdarbu tehniku. Vienmēr palīdz telpu noformēšanā, izstāžu organizēšanā, piedalījusies dažādos vizuāli plastiskās mākslas konkursos. Vēl Dagnei patīk spēlēt dambreti, tāpēc no 1. klases viņa apmeklē Dambretes pulciņu un piedalījusies dambretes turnīros, iegūstot godalgotas vietas.

Jauniete cenšas pilnveidoties un iegūt jaunu pieredzi arī uzņēmējdarbībā. Kopš 2019. gada septembra Dagne ir skolēnu mācību uzņēmuma „DAMA” vadītāja un kopā ar jaunāko brāli gatavo krāsainas parafīna sveces un rotājumus svētkiem.

Dagne ir viena no aktīvākajiem jauniešiem, kas darbojas Maltas Bērnu un jauniešu centrā. Viņa visu 2019. gadu labprāt guva pieredzi, veicot gan brīvprātīgo darbu, gan organizējot vasaras darba prakses aktivitātes, kā arī labprāt iesaistījās jauniešu projektos.

Dagne jau savos 16 gados ir pierādījusi sevi kā sabiedriski aktīvu, darbīgu, atsaucīgu un radošu jaunieti, iesaistoties dažādās ārpusstundu aktivitātēs un veicot sabiedriski derīgu brīvprātīgo darbu.

***

Agate Gžibovska ieguva nomināciju „Gada jaunais mākslinieks 2019”

Agate ir atsaucīga, atbildīga, aktīva, radoša, zinātkāra 6. klases skolniece, kura pagājušajā gadā  labprāt piedalījās gan skolas dzīvē, gan arī ārpusskolas aktivitātēs. Meitenes intereses ir ļoti daudzveidīgas. Agate ir piedalījusies dažādos vizuālās mākslas konkursos, dziedājusi skolas korī un dejojusi skolas deju kolektīvā.

Pēc skolas apmeklēja Maltas mūzikas skolu.Ar skaisto vijoles spēli piedalījās dažādos gan pasākumos, gan konkursos. Pagājušajā gadā papildināja lauku kapelas “Malta” uzstāšanos novada, pagasta rīkotajos pasākumos. Piedalījās XXI Latvijas tautas mūzikas svētkos Jaunjelgavas novadā, kā arī Pirmajā Latgales dienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur tika prezentēts Maltas pagasts un grāmata par to.

Brīvajā laikā viņa apmeklē arī Maltas Bērnu un jauniešu centru. Agate ir viena no aktīvākajām un atsaucīgākajām jaunietēm, kas darbojas Maltas BJC. Viņai ļoti patīk darboties ar jaunākiem bērniem, tāpēc Agate labprāt piedalījās Maltas BJC bērnu pasākumu un radošo darbnīcu vadīšanā.

Rēzeknes novada „Gada balvai 2019” tika pieteikti seši Maltas aktīvākie jaunieši nominācijās: Gada skolēns – Dagne Tuče; Gada brīvprātīgais – Karīna Butlere un Ieva Paškeviča; Gada jaunais sportists – Vadims Mironovs un Edvards Štekels; Gada jaunais mākslinieks – Agate Gžibovska.

Savukārt Maltas pagasts tika nominēts kā viens no Gada aktīvākajiem jaunatnes pagastiem un ieguva 2. vietu  nominācijā „Gada aktīvākais jaunatnes pagasts”.

Lepojamies un pateicamies visiem Maltas pagasta, Maltas vidusskolas, Maltas Bērnu un jauniešu centra jauniešiem par spraigu, aktīvu, atraktīvu un iedvesmojošo gadu! Mēs sakām paldies ikvienam, kurš ar savu darbību un attieksmi atbalsta un iedvesmo jauniešus! No visas sirds lepojamies ar ikvienu jaunieti, kurš ir aktīvs un atsaucīgs, kurš vēlas un maina savu un citu ikdienu.

Inta Bule, Maltas BJC metodiķe

 

Last modified on Trešdiena, 05 Augusts 2020 10:20