LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Jauno ģimeņu biedrība "Hestija" realizēs Lauku atbalsta dienestā atbalstītu projektu sociālo pakalpojumu punkta izveidei

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 18.03.2013. ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Jauno ģimeņu biedrības „Hestija” projektu „Sociālo pakalpojumu punkta izveide Maltas pagastā”, projekta Nr.12-01-LL23-L413101-000002.

Projekta ietvaros Stacijas ielā 71, Maltā tiks ierīkota dušas telpa. Tas ir pirmais solis šo telpu iekārtošanai Maltas iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanai.

Projekta mērķis: Sociālo pakalpojumu punkta izveide Maltas pagastā pagasta iedzīvotāju nepieciešamo sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai, labvēlīgas vides radīšanai.

Projekta ieviešanas laiks: no 2013. gada 18. marta līdz 2013. gada 30. septembrim. Projektā paredzēto aktivitāšu finansēšanas avoti:

- Projekta publiskais finansējums sastāda 3000,00 LVL;

- Maltas pagasta pārvaldes līdzfinansējums sastāda 1663,08 LVL.

28.03.2013.