LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Jauno ģimeņu biedrība „ Hestija” turpina Lauku atbalsta dienestā atbalstītu projektu ieviešanu sociālo pakalpojumu punkta izveidei un volejbola laukumu ierīkošanai

Jauno ģimeņu biedrība „Hestija” turpina realizēt  divus Lauku atbalsta dienestā atbalstītus projektus. Viens no tiem ir Sociālo pakalpojumu punkta izveide Maltas pagastā, projekta Nr.12-01-LL23-L413101-000002. Projekta ietvaros Stacijas ielā 71, Maltā tiek ierīkota dušas telpa. Tas ir pirmais solis šo telpu iekārtošanai. Telpas būs paredzētas Maltas iedzīvotāju sociālo vajadzību apmierināšanai.

Projekta ieviešanas laiks: no 2013. gada 18. marta līdz 2013. gada 30. septembrim.

Kopējās dušas telpu ierīkošanas izmaksas sastāda 4663,09 LVL.

Projektā paredzēto aktivitāšu finansēšanas avoti:

Projekta publiskais finansējums - 3000,00 LVL;

Maltas pagasta pārvaldes līdzfinansējums - 1663,09 LVL.

Otra projekta Nr.12-01-LL23-L413201-000016 „Divu volejbola laukumu ierīkošana Maltas pagastā” ietvaros pie Maltas stadiona tiek ierīkoti divi no trīs pusēm iežogoti volejbola laukumi.

Projekta ieviešanas laiks: no 2013. gada 18. februāra līdz 2013. gada 30. augustam.

Volejbola laukumu ierīkošanas izmaksas 100% apjomā tiek finansētas no  publiskā finansējuma, kas sastāda 4996,31 LVL.

Vairāk informācijas griežoties pie Ineses Silinieces, tālr.26333259.

Informācija sagatavota: 01.07.2013.