LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Atbalstīts projekts ,,Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana’’

 

 

 

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000041).

Projekta īstenošanā Pušas Tautas namam paredzēts iegādāties un uzstādīt skatuves audumus, skatuves priekšgaismas un gaismas (6 prožektori).

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 6988,58 no kurām publiskais finansējums ir EUR 6289,72. Līdzfinansējumu EUR 698,86 nodrošinās pašvaldība.

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 19. februārī Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 29. jūnijam.

Projekta vadītāja Mārīte Šadurska

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests