LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Atbalstīts projekts “Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā”

 

 

 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000061), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Maltas kultūras nama zāli aktīvi izmanto dažādu koncertu, festivālu, sapulču rīkošanai. Nodrošinot aktu zālei pienācīgu apgaismojuma sistēmu, tiks rasta iespēja piedāvāt kvalitatīvāku esošo pasākumu norisi un pilnvērtīgāku zāles noslogojumu, piedāvājot telpas citu pasākumu norisei. Tiks iegādātas un uzstādītas zāles priekšgaismu un skatuves gaismu stangas, kā arī 8 stara prožektori, gaismu regulēšanas Dimmeris un gaismu vadības pults.  Tas viss ļaus vizuāli vieglāk un patīkamāk uztvert uz zāles notiekošo.

Projekta kopējās  izmaksas ir EUR 6 977,76, no kurām publiskais finansējums ir EUR 4 486,92. Līdzfinansējumu EUR 2 490,84 nodrošinās pašvaldība.

Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests