LT Stable - шаблон joomla Книги

Izsoles

Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 Maltas pagastā nomas tiesību izsole

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas  pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019.gada 8.maijā, plkst.14:00 Maltas pagasta pārvaldes telpās pēc adreses: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Maltas pagasta pārvaldē pie lietvedības sekretāres pēc adreses Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 8.maijam.

Izsoles noteikumi