LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (14.11.2018)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā “Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 2018./2019.gada apkures sezonai” ID Nr.RNP MPP 2018/8.

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

1.     SIA “DEPO DIY”- EUR 9 899,00;

2.     SIA “Latgales Granulas”- EUR 8 750,00;

3.     SIA “AKVARIUS”- EUR 9 900,00;

4.     SIA „Veton trast”- EUR 9 000,00.

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

SIA „Latgales Granulas”,reģ. Nr.52403034911-piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 8 750,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro 00 centi) (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: irina.orlovska@malta.lv

LĪGUMS