LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (05.04.2018)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2018., 2019. gadā”, ID Nr. RNP MPP 2018/2

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

  1. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons- EUR 120 502.51;

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

  • VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajonsreģ. Nr.40003356530- par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas un Pušas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2018.- 2019.gadā - piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 120 502.51 (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: irina.orlovska@malta.lv

LĪGUMS