LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu (21.09.2017)

Paziņojums par pieņemto lēmumu Iepirkumā „Sporta inventāra iegāde Maltas vidusskolas vajadzībām” ID Nr. RNP MPP 2017/10.

Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas (bez PVN):

  1. SIA „A.S.N.”- EUR 5 467,88;
  2. SIA „RANTZOWS SPORT”- EUR 5 971,96;
  3. SIA „TIGRR”- EUR 6 394,26;
  4. SIA „Lāsa-100”- EUR 4 788,95;
  5. SIA Daugavpils pilsētas V. Fjodorova „Planēta”- EUR 5 444,15.

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:

  • SIA „Lāsa-100”, reģ. Nr. 40103149247- piedāvājuma līgumcena bez PVN EUR 4 788,95 (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi eiro, 95 eirocenti) (atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu).

Kontaktpersona: Irina Orlovska, tālr. 64634368, e-pasts: irina.orlovska@malta.lv

Līgums