LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par virtuves piederumuiegādi Maltas vidusskolas vajadzībām.

CPV kods: 39220000-0 (virtuves aprīkojums, mājas piederumi un mājsaimniecības priekšmeti un ēdināšanas inventārs).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/3.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 24.februārī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 10.martam plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/440946

Iepirkuma nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā.

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/2.

CPV kods: 45233141-9 (Ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi).
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 15. martā plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/440903

Iepirkuma nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanu un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanu.

CPV kods79710000-4(apsardzes pakalpojumi).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/1.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 27. janvārī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 16. februārī plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/437033

Iepirkuma nolikums