LT Stable - шаблон joomla Книги
Kultūras nams

Kultūras nams

Rēzeknes nov., Maltas pag, Malta, 1. maija iela 80, LV-4630,
Vadītāja Mārīte Šadurska - tel. 64632065
e-pasts: marite.sadurska@rezeknesnovads.lv

 

Maltas kultūras nams ir Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina labvēlīgu kultūrvidi un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu Maltas pagasta iedzīvotājiem, uztur un attīsta vietējās tradīcijas, amatierkolektīvu darbību un radošu izpausmju iespējas.

Sadarbībā ar citām novada kultūras iestādēm sava novada robežās un ārpus tām, piedāvā izbraukuma svētku koncertprogrammas, tautas tradīciju izrādes.

Kultūras nama darbības mērķi:

• veicināt kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā, saskaņā ar nacionālās programmas "Kultūra" apakšprogrammā "Tradicionālā kultūra un amatiermāksla" noteiktajiem mērķiem un virzieniem;
• sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību savā pagastā;
• veicināt pagasta kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu un iekļaušanu mūsdienīgā apritē;
• nodrošināt pagasta iedzīvotājiem kultūras līdzdalības iespējas;
• veicināt apkārtējo pagastu iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras norisēs, amatiermākslas kolektīvos.

Kultūras nama darbības pamatvirzieni:

• nodrošināt, koordinēt kultūras nama darbību;
• organizēt un koordinēt valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises;
• nodrošināt un uzraudzīt tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistīt tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpēties par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi;
• organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem;
• organizēt atpūtas pasākumus;
• organizēt un koordinēt maksas pasākumus.

Maltas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi

Maltas kultūras nama iekšējās kārtības noteikumi

Datums

23 Janvāris 2015

Tags

Kultūra