LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

Lai izveidotu Maltas pagasta teritorijā, Maltas ciemā, mūsdienām atbilstošu, kvalitatīvu un ilgmūžīgu bērnu rotaļu laukumu, kuru varēs izmantot  dažāda vecuma bērni kopā ar vecākiem, lai aktīvi, veselīgi un droši varētu pavadīt brīvo laiku, biedrība „Maltys zīds” 2013.gada oktobrī iesniedza projekta iesniegumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Preiļos 07.03.2014. un 08.03.2014., projekta LLB-2-255 „Move for Life” ietvaros, tika organizētas draudzīgas, taču pietiekami spraigas ģimeņu sacensības, kurās katru projekta partneri pārstāvēja 2 ģimenes 3 cilvēku sastāvā. Maltas pagastu pārstāvēja Leitānu un Madalānu ģimenes.

Ģimenes piedalījās biatlona skrējienā, kurš notika Preiļu parkā, projekta ietvaros izveidotajā slēpošanas un nūjošanas trasē. Pēc skrējiena ģimenes sacentās dažādās sporta spēlēs, kuras notika Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas telpās. Kā viens no labākajiem mūsu ģimeņu sasniegumiem jāatzīmē Leitānu ģimenes galvas ieņemtā 1. vieta šautriņu mešanā.

Braslavā (Baltkrievijā) 28.02.2014. notika projekta LLB-2-255 „Move for Life” ietvaros organizēto sporta sacensību 2. posms. Pirmais posms tika organizēts šī gada 24. janvārī Riebiņu novada Stabulnieku pagastā. Arī šajās sacensībās, iztrūkstošā sniega dēļ, tika rīkotas sporta sacensības vieglatlētikas disciplīnās. Bērniem bija jāveic 10 m skrējiens, atspoles skrējiens, jālec tālumā, jāatspiežas, komandā jāvelk virve.

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam Biedrība „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš”  realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000005 „Vecāku un bērnu koptelpu izveide”.

Projekta ietvaros biedrība ir iegādājusies  būvmateriālus, mēbeļu un aparatūras komplektu un pašu spēkiem izremontējusi un  iekārtojusi mājīgu, draudzīgu vecāku un bērnu koptelpu.

30.novembrī  noslēdzās Latgales kultūras programmā atbalstītais projekts „Latgaļu rotu daudzveidība R.Cibļa grāmatā „Kalsim rotas””.  Projekta ietvaros tika sagatavota un 500 eksemplāros izdota Riharda Cibļa grāmata „Kalsim rotas”. Grāmatas autors ar savu darbu vēlas popularizēt latgaliešu tradicionālās kultūras vērtības mūsdienu lauku un pilsētas kultūrvidē un piesaistīt profesijai jauno rotkaļu uzmanību, kuru pirmās kaltās rotas priecētu tuvinieku sirdis, bet siltums, kas plūdīs no šīm sirdīm, iedvesmos kalt arvien jaunas un jaunas rotas. Šis mācību līdzeklis pavērs iespējas nodarboties ar rotkalšanu plašam cilvēku lokam. Grāmatu varēs izmantot skolu mājturības un jauniešu centru skolotāji kā mācību līdzekli dekoratīvās metālapstrādes pulciņu nodarbībās. Grāmata būs kā ceļvedis uz šo interesanto un aizraujošo jaunrades pasauli – rotkalšanu.

Saskaņā ar ES KF atbalstītā projekta ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta’’ Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/003 atbalstītajām aktivitātēm 2013.gada 15.novembrī Maltas ciematā tika nodoti ekspluatācijā jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas paplašina iespēju Maltas iedzīvotājiem pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas centralizētajām sistēmām. Projekta ietvaros tika ierīkoti tīkli: Zamostjes ielā, Kr. Barona ielā, Līvanu ielā, Andrupenes ielā 28A,  1.Maija ielā līdz krustojumam ar Stacijas ielu, Celtnieku iela 14, līdz 1.Maija ielas krustojumam ar Stacijas ielu un Raiņa ielā.

Saskaņā ar ES KF atbalstītā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” paredzētajām aktivitātēm jau no jūnija mēneša plānveidīgi norit ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecības darbi, kuru ietvaros augusta mēnesī  Zamostjes ielā, Kr. Barona ielā, 1.Maija ielā līdz krustojumam ar Stacijas ielu ierīkoti ūdensapgādes tīkli  un kanalizācijas tīkli; Celtnieku iela 14, līdz 1.Maija ielas krustojumam ar Stacijas ielu ierīkoti ūdensapgādes tīkli - 340m garumā un kanalizācijas tīkli – 340m garumā. Veikta 35 ūdens  pieslēguma un 35 kanalizācijas  pieslēguma vietu izbūve. Izveidoti pašteces kanalizācijas darbu ietvaros spiedvadi: Zamostjes iela (50m) un  Kr. Barona iela (50m).

Šī gada 8.novembrī Maltas pagasta pārvalde saņēma no Latgales kultūras centra izdevniecības svaigi iespiesto Riharda Cibļa grāmatu "KALSIM ROTAS". Grāmata izdota 500 eksemplāros. Lielākā daļa grāmatu tiks izdalītas Maltas pagasta izglītības iestādēm, Latgales reģiona bibliotēkām.

Šī vērtīgā grāmata ir iznākusi pateicoties Latgales kultūras programmā atbalstītam projektam „Latgaļu rotu daudzveidība R.Cibļa grāmatā „Kalsim rotas””.

Šī gada 21. martā sākās Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Promotion of a healthy lifestyle in border region of Latvia and Belarus„ , saīsinājumā „Move for Life”, realizēšana. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde šajā projektā ir iesaistījusies kā viens no desmit partneriem. Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi