LT Stable - шаблон joomla Книги

Projekti

2016. gada 20. oktobrī Pušas ezerā tika ielaisti 17000 zandartu vienvasaras mazuļu. Rezultātā tika palielināts ezera zivju krājums, kas labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Rēzeknes novada Pušas pagastā, kā arī tiks veicināta ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi ir vietējam ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zveja ir nozīmīgs iztikas avots. Zandartu krājumu pavairošana nodrošinās arī ezera floras un faunas balansu. 

2015. gada  23. oktobrī Černostes ezerā tika ielaisti 16000 zandartu vienvasaras mazuļu. Rezultātā tika palielināts ezera zivju krājums, kas labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Rēzeknes novada Maltas pagastā, kā arī tiks veicināta ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi ir vietējam ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zveja ir nozīmīgs iztikas avots. Zandartu krājumu pavairošana nodrošinās arī ezera floras un faunas balansu.

Tika pagarināts projekta LLB-2-255„Move for Life” realizācijas termiņš līdz 2015.gada 30.septembrim (realizācijas laiks kopumā sastāda 30 mēnešus) sakarā ar Baltkrievijas partneru aktivitāšu pabeigšanas aizkavēšanos. Neskatoties uz to, 2015.gada 13.maijā Rēzeknē norisinājās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros noslēguma konference. Pasākumu apmeklēja 223 dalībnieki, lai dalītos ar projektu īstenošanas laikā gūto pieredzi un informāciju par saviem sasniegumiem. Tika organizēta partneru meklēšana jaunajam plānošanas periodam. Konferences gaitā tika apbalvoti 10 labākie projekti, kuru vidū bija arī projekts LLB-2-255 (Labākā veselīga dzīvesveida veicināšana), kurš tika realizēts Maltas pagastā.

Noslēdzās projekti „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē” Nr. KPFI-15.4/60 un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr. KPFI-15.4/59

Rēzeknes novada Maltas pagastā šī gada aprīļa mēnesī tika pabeigti Maltas vidusskolas piebūves mācību korpusa un pirmsskolas izglītības iestādes vienkāršotās rekonstrukcijas darbi.

Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumus par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē” Nr.KPFI-15.4/60 un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr.KPFI-15.4/59 īstenošanu.

Rēzeknes novada Maltas pagastā šī gada janvāra mēnesī tiks uzsākti Maltas vidusskolas piebūves mācību korpusa un pirmsskolas izglītības iestādes vienkāršoti rekonstrukcijas darbi, kuru rezultātā paredzēts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu izglītības iestādēs.

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, kura ietvaros Lauku atbalsta dienests ir akceptējis biedrības „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš”  projektu „Tūrisma inventāra iegāde  aktīvam un veselīgam dzīvesveidam”, ir uzsākta projekta aktivitāšu realizācija.

Projekta mērķis ir veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, saliedējot un veidojot draudzīgas savstarpējās attiecības bērnu, vecāku un skolotāju vidū. Projekta mērķis tiešā veidā saskan arī ar vienu no uzstādītajiem biedrības mērķiem, kas paredz organizēt bērnu, jauniešu, vecāku un skolotāju sporta un atpūtas pasākumus, kas veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, saliedētu vecāku, bērnu un skolotāju kolektīvu, radītu nepiespiestā gaisotnē iespēju dalīties iemaņās un zināšanās.

Tautas paruna vēsta, ka cāļus skaita rudenī, tā arī projektā LLB-2-255 „Move for life”  12.09.2014., Aglonā, tika organizēta darba grupa, kurā tika apkopoti un izrunāti paveiktie darbi un sasniegtie rezultāti.

Darba grupas laikā tika pārrunāti daudzi svarīgi jautājumi, kas skar projekta rezultātus, atskaites, darbības projekta noslēgumam, kā arī izrunāts jautājums par projekta iespējamo pagarinājumu līdz 2014. gada beigām, kas pārsvarā nepieciešams dažu Baltkrievijas partneru aktivitāšu pabeigšanai. Visi projekta partneru pārstāvji izrādīja iniciatīvu turpināt darbu, lai projekts būtu veiksmīgi realizēts un vienojās par turpmāko darba plānu. Sanāksmes noslēgumā saimnieki izrādīja Aglonas nozīmīgākos tūrisma objektus.

Biedrība „Maltys zīds”, kas darbojas Maltas pagastā, Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, Maltas pagastā, blakus daudzstāvu dzīvojamām mājām Kalnu ielā 3 īstenoja projektu „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Maltas pagasta Kalnu ielā 3”. Projekts tika realizēts ar ELFLA atbalstu - projekta Nr. 13-01-LL23-L413201-000008.

Projekta LLB-2-255 „Move for life” ietvaros 24.04.2014. un 25.04.2014 Novopolockas olimpiskās rezerves sporta skolā, kas atrodas Borovuhas ciemā, netālu no Novopolockas pilsētas, notika trešās un noslēdzošās starptautiskās sporta sacensības skolēniem. Sacensību sporta veids -vasaras biatlons. Stafete 10x1000m. Katram komandas dalībniekam bija jāveic 333m skrējiens, šaušana no guļus stāvokļa, atkal 333m, otrā šaušana un noslēdzošie 333 m pirms stafeti nodod komandas biedram. Dalībnieki : Skolēni (vecuma grupās 1998 g.-1999 g, 2000 g.-2001 g.) no desmit projekta partneru pašvaldībām (Riebiņu, Preiļu, Ludzas, Aglonas, Ilūkstes novadiem, Rēzeknes novada Maltas pagasta (Latvijā) un Verhņedvinskas, Braslavas, Glubokoje, Novopolockas (Batkrievijā)).

2014. gada februāra mēnesī projekta ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta’’Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/003ietvaros tika veikti būvdarbi  „NAI KSS rekonstrukcijas darbi”.

Sakarā ar to, ka tika izveidoti jauni pieslēgumi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, radās nepieciešamība veikt uzlabojumus esošajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (NAI). Tika uzstādīti jauni – ekonomiski beztrokšņa gaisa pūtēji un veikta NAI KSS rekonstrukcija. Darbus veica SIA ‘’Laterna’’, darbu kopējās izmaksas sastāda: summa  ir EUR 34235.51, t.sk. PVN 21% ir EUR 5941.70.

  Malta  

 

Tuvākie pasākumi