LT Stable - шаблон joomla Книги

Iepirkumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā rīkotajam iepirkumam „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016.,2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2.

Piedāvājumu iesniedza: VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530, piedāvājuma cena 72 160,14 EUR.

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma „Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā” identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/2 nolikuma un tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām ir  VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons piedāvājums.

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisija 17.03.2016. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Maltas pagastā vasaras un ziemas sezonā 2016.- 2017.gadā ar VAS  „Latvijas autoceļu uzturētājs” Rēzeknes ceļu rajons, Reģ. Nr.40003356530.

Iepirkuma kopējā līgumcena: EUR 72 160,14 (septiņdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit eiro, 14 centi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiks publicēts IUB mājaslapā.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par virtuves piederumuiegādi Maltas vidusskolas vajadzībām.

CPV kods: 39220000-0 (virtuves aprīkojums, mājas piederumi un mājsaimniecības priekšmeti un ēdināšanas inventārs).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/3.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 24.februārī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 10.martam plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/440946

Iepirkuma nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par Maltas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu vasaras un ziemas sezonā 2016., 2017. gadā.

Iepirkuma veids – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/2.

CPV kods: 45233141-9 (Ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi).
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā 2016. gada 15. martā plkst. 10.00
Piedāvājumi jāiesniedz – Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/440903

Iepirkuma nolikums

Pēc iepirkumu komisijas vērtējuma, kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums iepirkuma „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Maltas pagasta pārvaldē un tās iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP MPP 2016/1) tika atzīts SIA “APSARGS R” piedāvājums, kurš ieguva 100 punktu novērtējumu.

Piedāvājumu iesniedza arī SIA “ALFA SG” (kopējais punktu novērtējums 66,50).

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem IUB mājaslapā. 

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: jelena.snukute@malta.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde ir paredzējusi slēgt līgumu par apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanu un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanu.

CPV kods79710000-4(apsardzes pakalpojumi).

Iepirkuma veids– iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Identifikācijas numurs – RNP MPP 2016/1.
Paredzamais Līguma izpildes termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Procedūras uzsākšanas datums: 2016. gada 27. janvārī.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņšne vēlāk kā 2016. gada 16. februārī plkst.10.00

Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldē, 19. kab., Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona: Jeļena Šņukute, tālr. 64634368, e-pasts: Jelena.Snukute@malta.lv

Paziņojums par līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/437033

Iepirkuma nolikums

X

Right Click

No right click