Print this page

Ieskandinām pavasari kopā ar vecmāmiņām!

Kad dienas  top gaišākas  un saulīte spožāka, 8 marta pēcpusdienā gaidījām ciemos grupas “Kāpēcīši” vecmāmiņas.  Bērnu vecāki sarūpēja cienastu, paši bērni – koncertu, skolotājas –  teātra uzvedumu.

Pasākumu vadīja Sarkangalvīte un Vecmāmiņa, bet Vilks labojās un kļuva par veģetārieti.  Arī vecmāmiņas labprāt iesaistījās jautrās stafetēs un atrakcijās, pierādot, ka prot gan priecāties, gan spēlēties ar saviem mazbērniem. 

Mums ir liels prieks par vecmāmiņu optimismu, dzīvesprieku un neizsīkstošo vēlmi darboties. Viņas  bija ļoti aizkustinātas, redzot ar kādu degsmi un mīlestību bērni deklamēja dzejoļus un dziedāja dziesmas tieši viņām. Gan gatavošanās svētkiem, gan paši svētki ir burvīgs veids, kā audzināt bērniem cieņpilnu attieksmi pret gados vecākiem cilvēkiem.

Maltas PII “Dzīpariņš” vadītāja Alīna Čistjakova

Jaunākās no Aktualitātes