Print this page

Maltas Goda pilsonei Annai Babrei – 90

Šodien – 19. janvārī – skaistu dzīves gadskārtu svin Maltas Goda pilsone Anna Babre – skolotāja, folkloriste, sabiedriskā darbiniece, Atmodas laika aktīviste, Maltas vēstures muzeja dibinātāja, vēsturiskās latgaliešu rakstu valodas dedzīga aizstāve, P.Stroda «Pareizraksteibas vōrdneicas» pārizdošanas un digitalizācijas virzītāja, grāmatas «Represētie maltēnieši» sastādītāja, kā arī “Himnas Maltai” vārdu autore.

Ar dēliem Ivaru un Andri, vīru Benediktu (no labās) un brāli Pēteri (no kreisās), 1961. gadā

«Laiku cilvēks neizvēlas, laikā dzīvo» – šie vārdi no Annas kundzes grāmatas («Mūža josta», 2014) ir lielisks ievads stāstam par šodienas jubilāri. Viņas dzīve ir pierādījums faktam, ka mēs ļoti maz zinām par līdzcilvēkiem, viņu pārdzīvoto, bet veidojam it kā objektīvu priekšstatu. Klausoties šī sirmās kundzes stāstu, saproti, ka viņas acis asaro no dzīves miglas un «mati sirmi kļuvuši ne jau no smiekliem». Viņa ir redzējusi un dzirdējusi Rēzeknes bombardēšanas zibšņus; piedzīvojusi laikus, kad kaunināja par runāšanu «po latyšski» un kad veikalos daudz kas bija «pēc pasūtījuma, zem letes»; kad barikādēs atdzima Latvija… Tam visam pa vidu – vairākas dzīves, un, kā lasām viņas grāmatā, – «sakuplojusi kā ābele, vecvecmāmiņa dzīves rudenī zina, kas ir sāpes un kas ir laime».

Daudzas bildēs un pasākumos Annas kundze redzama tautastērpā. Izrādās, ka tie viņai ir trīs – divi pašas darinātie, trešais – piemiņa no sovhoza «Garkalni». Jūs tautastērpā sagaidāt arī savu 90. jubileju, sakot: «Tajā es jūtos laimīga»!

Uz A.Babres rokraksta fona – sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas dienā Maltā Viņas saglabātās atmiņas, vēstules, personīgās lietas, raksti… viens teiks – nostalģiska pagātne, bet – ja nu tas ir īstais skaistums, kā dēļ vērts dzīvot? Tā ir cilvēka atmiņu paradīze! Annas kundze pierāda, ka cilvēkam kaut kā jāspirdzina sirds, lai tā turpinātu pukstēt. Bet mums, līdzcilvēkiem, jāmācās no šādu cilvēku pieredzes, gribasspēka, mērķtiecības. Lai Dievs dod Jums, veselību un svētī par visu labo, kas paveikts un dots Tēvzemei un līdzcilvēkiem!

Sirsnīgākie sveicieni un labākie vēlējumi!

(No S.Svikšas intervijas ar A.Babri, kas lasāma “Vietējās Latgales Avīzes”  19.01.2018. numurā.)

Slavas dziesma MaltaiA.Babre savā dzīvoklī Maltā 2018. gada janvārī

 

Mūsu pagastā pie Maltas malas,

Jaunu rakstu katra diena auž,

Upes krēslā krastu lakstīgalas

Jaunu siržu noslēpumus pauž.

 

Balti ziedi upes ievām,

Balti mūsu sapņi zied,

Lieliem, maziem, vīriem, sievām

Baltam mūžam sirdis zied.

 

Aicina mūs spēka rata rosme:

Katra diena jāvar godam beigt,

Nepietrūkst lai maltēniešiem drosmes

Darbus raženus un krietnus veikt.

 

Ziedi, Malta, tici, Malta,

Zaļi baltam karogam,

Ticībai, kas godā celta,

Tēvu goda tikumam!

(Vārdu autore Anna Babre. Tā pirmo reizi skanējusi Maltas karoga iesvētīšanas dienā 2001. gada 7. martā.)

 
Lasīts 2498 reizes

Jaunākās no Aktualitātes